Pwy a beth?

  • Word Express train © Owen MartellWord Express train 
© Owen Martell
  • Siân Melangell Dafydd with Word Express at the Istanbul Book Fair © Literature Across FrontiersSiân Melangell Dafydd with Word Express at the Istanbul Book Fair
© Literature Across Frontiers
  • Richard Gwyn at the Istanbul Book Fair © Literature Across FrontiersRichard Gwyn at the Istanbul Book Fair
© Literature Across Frontiers
  • Tŷ Newydd: National Writers' Centre for Wales, our partner in Translators' House WalesTŷ Newydd: National Writers' Centre for Wales, our partner in Translators' House Wales
  • Translation by Eurig Salisbury of Timeshift by Sampurna Chattarji at a Writers' Chain workshop © Sampurna ChattarjiTranslation by Eurig Salisbury of Timeshift by Sampurna Chattarji at a
Writers' Chain workshop © Sampurna Chattarji
  • Literature Across Frontiers 10th Anniversary Conference, Istanbul Literature Across Frontiers 10th Anniversary Conference, Istanbul
  • Cairo translation workshop with Christopher Meredith © Literature Across FrontiersCairo translation workshop with Christopher Meredith
© Literature Across Frontiers

Trwy bori yn y penodau chwilio uwchben cewch gipolwg ar rai o'n gweithgareddau craidd sy'n cynnwys ein gwaith mewn ffeiriau llyfrau rhyngwladol a'r Silff Llyfrau -  ffenest siop y Gyfnewidfa o gyfrolau llenyddol o Gymru i'w cyfieithu.

Rhaglen nawdd yw ein cronfa grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr tramor i gynorthwyo gyda chostau cyfieithu gweithiau llenyddol o Gymru. Gellir chwilio hefyd yn ein cronfa ddata o gyfieithiadau sydd wedi eu cyhoeddi mewn gwledydd led-led y byd.

Mae'r lluniau yn y carwsél oll yn gysylltiedig â'n gweithgaredd.

Y Diweddaraf