Ffeiriau Llyfrau

I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn un o ffeiriau llyfrau'r hydref, cysyllter â ni drwy post@waleslitexchange.org

Wales Literature Exchange at Frankfurt 2020

Cyfnewidfa Lên Cymru yn Ffair Lyfrau Frankfurt 2020

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn cymryd rhan yn un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt, a gynhelir ar-lein eleni.

Canada fydd y wlad wadd ar gyfer y Ffair 2020 a 2021. Byddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ac asiantaethau ac ...mwy

Wales Literature Exchange at Frankfurt 2019

Ffair Lyfrau Frankfurt 2019

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen fis nesaf ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt.

Norwy fydd y wlad wadd eleni a gynhelir rhwng y 16eg a’r 20fed o Hydref 2019. Byddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, cyfieithwyr ...mwy

Wales Literature Exchange at the 2019 London Book Fair

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain 2019

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn mynychu Ffair Lyfrau Llundain rhwng 12–14 Mawrth, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Indonesia yw canolbwynt y farchnad eleni, gyda’r bwriad o amlygu ...mwy

Frankfurt Book Fair 2018

Ffair Lyfrau Frankfurt 2018

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen fis nesaf ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt.

Georgia fydd y wlad wadd eleni a gynhelir rhwng y 10fed a’r 14eg o Hydref 2018. Byddwn yn cyfarfod â chyhoeddwyr, ...mwy

Y Diweddaraf