Ffeiriau Llyfrau

I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn un o ffeiriau llyfrau'r hydref, cysyllter â ni drwy post@waleslitexchange.org

Wales Literature Exchange at the London Book Fair, 14 - 16 March 2017

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain, 14-16 Mawrth 2017

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Eleni, Gwlad Pwyl yw canolbwynt y farchnad gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi ...mwy

Frankfurt Book Fair 2016

Ffair Lyfrau Frankfurt 2016

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt.

Eleni, Yr Iseldiroedd fydd gwlad wadd y ffair lyfrau a gynhelir rhwng Hydref 19 – 23 2016.  Fe fyddwn yn cyfarfod gyda ...mwy

Frankfurt Book Fair 2015

Ffair Lyfrau Frankfurt 2015

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt.

Eleni, Indonesia fydd gwlad wadd y ffair lyfrau a gynhelir rhwng Hydref 14 – 18 2015.  Fe fyddwn yn cyfarfod gyda chyhoeddwyr, ...mwy

Wales Literature Exchange at the London Book Fair, 14 – 16 April 2015

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain, 14-16 Ebrill 2015

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Eleni, Mecsico yw canolbwynt y farchnad gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi ...mwy

Y Diweddaraf