Ffeiriau Llyfrau

I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn un o ffeiriau llyfrau'r hydref, cysyllter â ni drwy post@waleslitexchange.org

Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Llundain 2013

Bydd Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Llundain fis Ebrill fel rhan o bartneriaeth Canolfan Gyfieithu Llenyddol y ffair ac ar stondin Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau (X355). Twrci yw'r farchnad lyfrau dan sylw eleni. Ceir rhaglen werth chweil o seminarau yn y ganolfan ...mwy

Salon du Livre, Paris

Llenyddiaeth Rwmania sydd dan sylw yn y Salon du Livre, Paris fis Mawrth (21-24). I drefnu apwyntiad cysyllter â Sioned Puw Rowlands trwy'r ebost sioned@cyfnewidfalen.org

Owen Sheers yn Guadalajara

Bydd Owen Sheers yn ymweld â Ffair Lyfrau Guadalajara yn Mecsico ddiwedd Tachwedd. Mae ei ymweliad yn cael ei gefnogi gan Lenyddiaeth ar Draws Ffiniau (LAF), sydd yn ymweld â'r ffair am y tro cyntaf i hyrwyddo awduron. Bydd cyfieithiad Sbaeneg newydd o farddoniaeth ...mwy

Ffair Lyfrau Istanbwl 2012

Wales Literature Exchange is at the Istanbul Book Fair this week on the invitation of the Turkish Ministry of Culture. We will be participating in a panel with translation funding bodies from the Netherlands and Ireland.

Our sister organisation, Literature Across ...mwy

Y Diweddaraf