Ffeiriau Llyfrau

I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn un o ffeiriau llyfrau'r hydref, cysyllter â ni drwy post@waleslitexchange.org

Silff Lyfrau newydd ar gyfer yr Hydref

Bob blwyddyn, mae Silff Lyfrau’r Gyfnewidfa Lên yn cyflwyno detholiad newydd o waith ffuglen a barddoniaeth ddiweddar. Yn ôl yr arfer, mae’r detholiad eleni yn rhagorol.

Mae rhai teitlau yn canolbwyntio ar deithiau: teithiau i ddarganfod, drwy’r Antartig yn Banjo ...mwy

Ffair Lyfrau Frankfurt 2012

Rydym wrthi'n brysur yn swyddfa'r Gyfnewidfa yn paratoi ac yn edrych ymlaen at Ffair Lyfrau Frankfurt fis Hydref lle bydd gan y Gyfnewidfa bresenoldeb ar stondin Cymru (8.0 D907) a stondin Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau (5.0 D944). Seland Newydd yw'r wlad wadd am y ...mwy

Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Istanbwl

Bydd Nia Davies yn mynychu Ffair Lyfrau Istanbwl, TUYAP, ar ran y Gyfnewidfa fis Tachwedd. Bydd yn cyflwyno rhaglen grantiau cyfieithu'r Gyfnewidfa ac yn cyfarfod cyhoeddwyr o Dwrci i hyrwyddo cyfrolau llenyddol o Gymru ar gyfer y farchnad lyfrau yno. Bydd yn siarad ...mwy

Pontydd Ieithyddol

Translating Minority Languages, Bridge Language Translation
17eg o Ebrill 2012, 11.30am - 12.30pm, Literary Translation Centre, London Book Fair

Trefnir gan Gyfnewidfa Lên Cymru, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau, Words Without Borders a chonsortiwm Canolfan ...mwy

Y Diweddaraf