Ffeiriau Llyfrau

I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn un o ffeiriau llyfrau'r hydref, cysyllter â ni drwy post@waleslitexchange.org

London Book Fair 2014

Ffair Lyfrau Llundain 2014

Fe fydd gan Y Gyfnewidfa fwrdd yng Nghanolfan Gyfieithu Llenyddiaeth Ffair Lyfrau Llundain rhwng Ebrill 8fed-10fed.  Yno, fe fyddwn yn cyfarfod cynrychiolwyr awduron, cyhoeddwyr, a chyfieithwyr, tra hefyd yn cynorthwyo gyda rhaglen o ddigwyddiadau’r ganolfan yn ein ...mwy

Salon du Livre, Paris | 21-24 March 2014

Salon du Livre, Paris | 21-24 Mawrth 2014

Yr Ariannin yw'r wlad wadd yn y Salon du Livre eleni ym Mharis, ochr yn ochr â Shanghai fel y ddinas dan sylw. Yn wir, difyr nodi bod 11.5% o lyfrau a gyfieithir i'r Ffrangeg ar hyn o bryd yn cael eu cyfieithu o'r Tsinëg. Byddwn yn manteisio ar y cyfle i ehangu ...mwy

Cymru yn Ffair Lyfrau Brwsel 2014

Fe fydd dau o awduron ein Silff Lyfrau, Patrick McGuinness a Siân Melangell Dafydd, sy’n rhugl yn y Ffrangeg, yn cymryd rhan yn rhaglen gwlad wadd y DG yn Ffair Lyfrau Brwsel ddiwedd y mis. Byddant yn ymuno a Jonathan Coe, A. C. Grayling a Michael Frayn ymysg ...mwy

Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Frankfurt 2013

Edrychwn ymlaen at Ffair Lyfrau Frankfurt yn hwyrach yn yr hydref lle bydd Brazil yn wlad wadd eleni. Bydd y ffair yn cael ei chynnal o'r 9fed i'r 13eg o Hydref. Byddwn â phresenoldeb yn y ganolfan Weltempfang, Neuadd 5.0.

Byddwn hefyd yn cyfrannu i drafodaeth ...mwy

Y Diweddaraf