Ffeiriau Llyfrau

I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn un o ffeiriau llyfrau'r hydref, cysyllter â ni drwy post@waleslitexchange.org

Frankfurt Book Fair 2015

Ffair Lyfrau Frankfurt 2015

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y diwydiant cyhoeddi, Ffair Lyfrau Frankfurt.

Eleni, Indonesia fydd gwlad wadd y ffair lyfrau a gynhelir rhwng Hydref 14 – 18 2015.  Fe fyddwn yn cyfarfod gyda chyhoeddwyr, ...mwy

Wales Literature Exchange at the London Book Fair, 14 – 16 April 2015

Y Gyfnewidfa Lên yn Ffair Lyfrau Llundain, 14-16 Ebrill 2015

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a gwerthu hawliau cyhoeddi a dosbarthu cynnwys ym maes print, teledu a ffilm. Eleni, Mecsico yw canolbwynt y farchnad gyda’r bwriad o amlygu diwydiant cyhoeddi ...mwy

Salon du Livre, Paris | 20 - 23 March 2015

Salon du Livre, Paris | 20 - 23 Mawrth 2015

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn Salon du Livre, Paris rhwng 20 - 23 Mawrth 2015. Brasil fydd y wlad wadd, gyda Krakow a Wrocław yw'r dinasoedd dan sylw.

I wneud apwyntiad gyda Cyfnewidfa Lên Cymru yn y Salon cysylltwch gyda ni ar post@waleslitexchange.org ...mwy

Wales Literature Exchange at the Frankfurt Book Fair 2014

Y Gyfnewidfa yn Ffair Lyfrau Frankfurt 2014

Edrychwn ymlaen at Ffair Lyfrau Frankfurt yn hwyrach yn yr hydref lle bydd Y Ffindir yn wlad wadd eleni.

Bydd y ffair yn cael ei chynnal o'r 8fed i'r 12fed o Hydref. Byddwn â phresenoldeb yn y ganolfan Weltempfang, Neuadd 5.0, stondin D76.

I drefnu cyfarfod ...mwy

Y Diweddaraf