Literature Across Frontiers (LAF)

Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (LAF)

Sefydlwyd Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (LAF) gan Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant / Cyfnewidfa Lên Cymru yn 2001. Ar hyn o bryd, mae'r rhwydwaith yn gweithio gyda mwy na 30 o bartneriaid yn Ewrop a thros y byd. Rhaglen weithgaredd yw LAF gyda'r nôd o hyrwyddo cyfnewid llenyddiaeth ynghyd â gwaith mudiadau sydd ynghlwm â hyrwyddo llenyddiaeth a chefnogi cyfieithiadau llenyddol.

Translators' House Wales

Tŷ Cyfieithu Cymru

Rhaglen o weithgaredd yw Tŷ Cyfieithu Cymru sydd yn rhoi sylw i gyfieithu creadigol fel celfyddyd yng Nghymru. Sefydlwyd y fenter pan ffurfiodd Cyfnewidfa Lên Cymru bartneriaeth â Thŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol (bellach yn rhan o Lenyddiaeth Cymru) - hynny er mwyn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer awduron a chyfieithwyr o dramor i dreulio cyfnodau yn ymchwilio ac ysgrifennu, ac yn dod i adnabod y byd llenyddol yng Nghymru.

Mae Tŷ Cyfieithu yn galluogi awduron, cyfieithwyr, cyhoeddwyr a chynulleidfaoedd yng Nghymru i ddarganfod bydoedd llenyddol newydd ar stepen y drws. Yn ogystal â phreswyliadau a gweithdai, bob blwyddyn, cynhelir yr Her Gyfieithu - mae enillydd yr Her yn cael ei h/anrhydeddu â Ffon Farddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Schwob

Schwob

The Dutch Foundation for Literature launched Schwob.nl in 2011 as a website and initiative that facilitates the promotion of literature from all parts of Europe that has not yet appeared in translation. It allows translators and publishers to share their knowledge of modern classics with each other and with readers.

In May 2013, Schwob started operating at a European level. The Dutch Foundation for Literature will cooperate with literature foundations and partners in six other countries: Catalonia (Institut Ramon Llull), Finland (Finnish Literature Exchange), France (European Society of Authors), Poland (Polish Book Institute), Belgium (Flemish Literature Fund) and the UK (Wales Literature Exchange).

The partners will work together on the selection, distribution and promotion of ‘Schwob titles’ – the truffles of world literature; exceptional but hard to find or undiscovered modern classics that whet the appetite. They will come together twice a year to select ten titles. From among those, each will select the five titles they find most suitable for their own language area, which they will then present to publishers and promote via the website, at festivals and through other activities.

A new, expanded, bilingual edition of the Schwob website has been launched, as a prelude to this Europe-wide collaboration.

Writers' Chain

Y Gadwyn Awduron

Cafodd prosiect y Gadwyn Awduron ei greu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru mewn partneriaeth â'r Cyngor Prydeinig. Yn ystod y cyfnod peilot, cafodd y prosiect ei reoli gan y Gyfnewidfa Lên. Nôd y cyfnod peilot (2008-09) oedd hyrwyddo cyfnewid llenyddiaeth rhwng Cymru, Gogledd Iwerddon, Yr Alban, Lloegr ac India, gan weithio mewn partneriaeth â Ffair Lyfrau Llundain a menter India 09 y Cyngor Prydeinig.

Yn Awst a Medi 2013 bydd y Gadwyn Awduron yn mynd ag awduron o Gymru i'r Ariannin a Chile.

Scritture Giovani

Scritture Giovani

Lansiwyd Scritture Giovani yn 2002 gan Festivaletteratura Mantova (Yr Eidal) i hyrwyddo gwaith awduron Ewropeaidd ifanc. Un o'i brif bartneriaid yw Gŵyl y Gelli (Cymru). Mae awdur o Gymru wedi bod yn rhan o'r rhaglen bob blwyddyn a chyda chymorth y Gyfnewidfa, mae eu gwaith wedi'i gyfieithu i nifer o ieithoedd ac yna ei ddosbarthu gan illycaffè. Mae awduron fu'n rhan o'r prosiect yn cynnwys Rachel Trezise (2002), Angharad Price & Richard John Evans (2003), Owen Sheers (2004), Fflur Dafydd (2005), Aneirin Karadog (2006), Caryl Lewis (2007), Cynan Jones (2008), Owen Martell (2009), Catrin Dafydd (2010), Anna Lewis (2011), Eurig Salisbury (2012).

Transcript

Transcript

Cylchgrawn arlein sy'n rhoi sylw i lyfrau a llenyddiaeth Ewrop yw Transcript. Fe'i cyhoeddir mewn Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg gan rwydwaith Llenyddiaeth ar draws Ffiniau.

Sealines

Sealines

Mae Sealines yn gynllun cyfnewid awduron a chyfieithwyr preswyl a sefydlwyd gan Lenyddiaeth ar draws Ffiniau yn 2005. O Gymru, bu Fflur Dafydd a Tristan Hughes yn rhan o'r rhaglen.

Mosaic Publishers Network

Rhwydwaith Cyhoeddwyr Mosaic

Mae Rhwydwaith Cyhoeddwyr Mosaic yn bartneriaeth o gyhoeddwyr annibynnol yn Ewrop sy'n canolbwyntio ar gyhoeddi cyfieithiadau o weithiau llenyddol. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol gan Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant / Cyfnewidfa Lên Cymru yn dilyn cynhadledd yn Aberystwyth yn 1998 o'r enw "Mosaic: hyrwyddo llenyddiaeth ar draws ffiniau". Dyma oedd y cnewyllyn a ddatblygwyd yn Llenyddiaeth ar draws Ffiniau maes o law.

Y Diweddaraf