Marta Listewnik

Listewnik, Marta

Mae Marta Listewnik yn fyfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Adam Mickiewicz yn Poznań, Gwlad Pwyl. Graddiodd mewn Saesneg ac ieithoedd Celtaidd, gan arbenigo yn y Gymraeg, ac mae hi’n cynnal ymchwil mewn ieithyddiaeth Gymraeg gan ganolbwyntio ar eiriadureg modern.

Bu hefyd yn astudio yn yr Ysgol Gyfieithu, Dehongli ac Ieithoedd ym Mhrifysgol Adam Mickiewicz. Mae hi wedi cyfieithu’r clasur Un Nos Ola Leuad gan Caradog Pritchard i’r Bwyleg yn ogystal â’r nofel ddystopia o’r 1970au, Y Dydd Olaf gan Owain Owain. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar sawl prosiect cyfieithu, gan gynnwys atgofion rhyfel Pum Cynnig i Gymro gan John Elwyn Jones a chasgliad o wirebau, Myśli nieuczesane, gan Stanisław Jerzy Lec.

Fis Ionawr 2014, ymunodd Marta â chyfieithwyr o Catalunya, yr Almaen, India a Romania ar gyfer taith preswyl Schwob a drefnwyd gan Gyfnewidfa Lên Cymru, gan ganolbwyntio ar gyfieithu clasuron llenyddol modern o Gymru.

Llyfrau gan yr un awdur