Llŷr Gwyn Lewis

Lewis, Llŷr Gwyn

Yn wreiddiol o Gaernarfon, astudiodd Llŷr Gwyn Lewis yng Nghaerdydd a Rhydychen cyn cwblhau doethuriaeth ar waith T. Gwynn Jones a W. B. Yeats. Ar ôl cyfnod darlithydd yn Abertawe a Chaerdydd, mae bellach yn olygydd adnoddau gyda CBAC yng Nghaerdydd.

Daeth Rhyw Flodau Rhyfel, cyfrol ryddiaith gyntaf Llŷr, a gyhoeddwyd gan y Lolfa yn 2014 i'r brig yng nghategori Ffeithiol-Greadigol Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015, tra ymddangosodd ei gyfrol farddoniaeth, Storm ar wyneb yr haul, (Barddas) ar restr fer y categori barddoniaeth.

Yn 2017 detholwyd Llŷr fel un o ddeg o Leisiau Newydd Ewrop 2017, fel rhan o brosiect arloesol, Ewrop Lenyddol Fyw (LEuL), a arweinir gan ein chwaer sefydliad Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau (LAF).

Cyhoeddwyd ei nofel ddiweddaraf, Fabula, gan Y Lolfa yn 2017. Mae’r gyfrol hon yn mynd â ni i Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth, Bro Morgannwg a sawl lle arall, wrth i’r darllenydd gael ei gludo ar deithiau sy’n ffinio rhwng hanes a realiti. Ym myd Fabula, gall ffuglen ddod yn ffaith, a gall ffeithiau ddod yn freuddwydion.