Llŷr Gwyn Lewis

Lewis, Llŷr Gwyn

Yn wreiddiol o Gaernarfon, astudiodd Llŷr Gwyn Lewis yng Nghaerdydd a Rhydychen cyn cwblhau doethuriaeth ar waith T. Gwynn Jones a W. B. Yeats. Ar ôl cyfnod yn Abertawe, mae bellach yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Daeth Rhyw Flodau Rhyfel, cyfrol ryddiaith gyntaf Llŷr, a gyhoeddwyd gan y Lolfa yn 2014 i'r brig yng nghategori Ffeithiol-Greadigol Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015, tra ymddangosodd ei gyfrol farddoniaeth, Storm ar wyneb yr haul, (Barddas) ar restr fer y categori barddoniaeth.

Enillodd gadair yr Urdd yn 2010 a 2011, ac Ysgoloriaeth Emyr Feddyg yn 2012.

 

Adnoddau