Eurig Salisbury

Salisbury, Eurig

Enillodd Eurig Salisbury Gadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Ddinbych 2006, a'r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016 gyda'i gyfrol Cai.

Fe’i ganed yng Nghaerdydd, ond symudodd y teulu i Langynog ger Caerfyrddin pan oedd yn chwe blwydd oed.

Dysgodd ei hun i ysgrifennu cynghanedd pan oedd yn dair-ar-ddeg oed, gyda chymorth cyfrol Myrddin ap Dafydd, Clywed Cynghanedd. Enillodd lawer o wobrau mewn gwahanol eisteddfodau, gan gynnwys sawl cadair ar gyfer ieuenctid a’r Fedal Lenyddol yn Llambed, ac ef a enillodd ar yr englyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd ar Stâd y Faenol yn 2005, heb sôn am gadeiriau mewn mân eisteddfodau, a thair cadair mewn Eisteddfodau Rhyng-golegol. Yr oedd Eurig yn un o’r beirdd ifanc ar daith ‘Crap ar Farddoni’ yn 2006, gyda Catrin Dafydd, Hywel Griffiths, Aneirin Karadog ac Iwan Rhys. Cyhoeddwyd y cerddi o’r daith hon yn ddiweddarach mewn casgliad yn dwyn yr un teitl. Cyhoeddodd Eurig ei gasgliad cyntaf o gerddi, Llyfr Glas Eurig, yn 2008. Yn fwy diweddar, bu'n Fardd Plant Cymru 2011-13 ac fe'i dewiswyd hefyd yn Gymrawd Gŵyl y Gelli a roddodd gyfle iddo deithio i nifer o wyliau llenyddol tramor yn 2012-13. 

Cafodd ei ddewis gan y Gyfnewidfa Lên i fod yn rhan o Gadwyn Awduron Cymru-India yn 2010-2012 a bu'n cydweithio gyda beirdd o is-gyfandir India a Chymru mewn gweithdai cyfieithu creadigoil. Gellir darllen ffrwyth ei waith yn y gyfrol Cyfieithu Cymru, Darllen y Byd: India a gyhoeddwyd gan y Gyfnewidfa Lên mewn partneriaeth â chylchgrawn Taliesin yn Awst 2013. 

Bu Eurig yn gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Uwchastudiaethau Cymraeg a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle y bu’n gweithio ar brosiectau Cyfres Beirdd yr Uchelwyr, Prosiect Guto’r Glyn, a phrosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru. Ers mis Medi 2015 mae’n ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth.