Aled Islwyn

Islwyn, Aled

Yn awdur, yn gyfieithydd ac yn olygydd, ganed Aled Islwyn ym Mhorth Talbot yn 1953. Mae wedi cyhoeddi un casgliad o farddoniaeth, sef Dyddiau Gerwyn (1977) ond mae'n fwy adnabyddus fel nofelydd Cymraeg.

Un o nodweddion ei ffuglen yw ei bwyslais ar bryderon emosiynol ochr yn ochr â dwysder telynegol. Mae'n ystyried y berthynas rhwng yr unigolyn a chymdeithas, gan ganolbwyntio ar seicoleg yr hunan a rhywioldeb.

Enillodd Aled Islwyn Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 1980 am ei nofel Sarah Arall (Y Dref Wen, 1982), gan ennill unwaith eto yn 1985 gyda Cadw’r Chwedlau’n Fyw (Y Dref Wen, 1984). Yn 1995, fe gipiodd wobr Llyfr y Flwyddyn am ei gasgliad o straeon byrion Unigolion, Unigeddau (Gomer, 1994). Cafodd ei gasgliad cyntaf o straeon byrion Saesneg, Out With It, ei gyhoeddi gan Parthian yn 2008. Ei nofel ddiweddaraf yw Milwr Bychan Nesta (Gomer, 2009).

Ffilmiau cysylltiedig

Llyfrau gan yr un awdur

Adnoddau