Elinor Wyn Reynolds

Reynolds, Elinor Wyn

Bardd, awdur a golygydd yw Elinor Wyn Reynolds. Fe’i ganed yn Nhreorci, Cwm Rhondda ac fe’i magwyd yng Nghaerfyrddin. Addysgwyd hi ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth a Choleg Iesu, Rhydychen. Erbyn hyn, a hithau wedi byw ymhob cornel (bron ) o Gymru, mae’n byw yng Nghaerfyrddin unwaith yn rhagor, gyda’i theulu.

Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf, Gwirionedd, restr fer Llyfr y Flwyddyn 2020, a dewiswyd y nofel honno hefyd ar gyfer ein Silff Lyfrau 2020–21. Gwyliwch Elinor yn trafod ac yn darllen darn o'r nofel yma.


Llun: Emyr Young