Aled Evans

Evans, Aled

Mae Aled Evans yn gweithio fel Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden ac Addysg Gydol Oes. Detholwyd ei nofel gyntaf, Saith Cam Iolo, i Silff Lyfrau 2016-17 Y Gyfnewidfa Len. Detholwyd nifer o'i gerdd i sawl blodeugerdd.

Mae 'n byw gyda'i deulu ym mhentref Llangynnwr, ger Cadrfyrddinm, yn Ne Cymru.