Eluned Gramich

Gramich, Eluned

Astudiodd Eluned Gramich Saesneg yn Rhydychen. Mae ganddi radd MA mewn ysgrifennu creadigol o UEA. Ymddangosodd ei stori fer ar restr fer y Bristol Short Story Prize, ac mae ei gwaith wedi ei gyhoeddi mewn sawl blodeugerdd yn ogystal â'r cylchgronau, New Welsh Short Stories, Stand, Rarebit: New Welsh Fiction, World Literature Online, Notes on the Underground ac O'r Pedwar Gwynt.

Ers 2012, mae'n gweithio fel cyfieithydd llawrydd, yn cyfieithu o'r Almaeneg i'r Saesneg. Yn 2015 cyhoeddwyd ei chyfieithiad comisiwn Goldfish Memory Monique Schwitter gan wasg Parthian.  Mae newydd gwblhau ei nofel gyntaf, ac yn byw ar hyn o bryd yn yr Almaen, ble mae'n dysgu Saesneg mewn Technische Universität.

Website

Visit website

Llyfrau gan yr un awdur