David Greenslade

Greenslade, David

Mae David Greenslade yn dysgu ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Fel awdur arobryn mae’n ysgrifennu ysgrifau yn Gymraeg ac yn Saesneg ac mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau – barddoniaeth yn bennaf, ac un nofel. Mae’n cyd-weithio gydag artistiaid gweledol ac mae ei gasgliad diweddaraf o farddoniaeth yn ymateb i destun yn yr amgylchedd. Fel athro ysgrifennu profiadol, mae wedi gweithio i’r Cyngor Prydeinig ac wedi derbyn cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru i’w ymchwil a’i gyhoeddiadau.

Llyfrau gan yr un awdur

Cyfieithiadau