Gwyneth Lewis

Lewis, Gwyneth

Cafodd y bardd Gwyneth Lewis ei geni yng Nghaerdydd yn 1959. Fe fynychodd ysgol ddwyieithog ym Mhontypridd ac yna astudio Saesneg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Fe gwblhaodd astudiaethau pellach yn Harvard a Cholumbia. Bu yn gymrawd Harkness ac yn gweithio am gyfnod fel newyddiadurwraig yn yr Unol Daleithiau cyn dychwelyd i Brydain a throi at fyd teledu. Yn 2001 cafodd ei noddi gan Nesta (National Endowment for Science, Technology and the Arts) i hwylio i borthladdoedd ledled y byd sydd â chysylltiad hanesyddol â Chaerdydd, ei dinas enedigol.

Mae Gwyneth Lewis yn ysgrifennu yn Saesneg ac yn y Gymraeg, ei hiaith gyntaf. Fe gafodd ei chasgliad cyntaf yn yr iaith Saesneg Parables and Faxes (1995) ei ddewis ar gyfer rhestr fer Gwobr Forward am y gyfrol gyntaf orau ac fe enillodd wobr farddoniaeth Gŵyl Aldeburgh. Yn 1998, dyfarnwyd iddi wobr Eric Gregory. Cafodd Zero Gravity ei chynnwys ar restr fer Gwobr Forward am y gyfrol orau ac fe'i cymeradwywyd gan y Poetry Book Society. Gwaith un o'i thylwyth ar delescôp Hubble fu rhan o'r ysbrydoliaeth i'r gyfrol honno. Yn 2000 enillodd ei hail gyfrol yn Gymraeg, Y Llofrudd Iaith, wobr Llyfr y Flwyddyn Cyngor Celfyddydau Cymru. Cyhoeddodd gyfrol nodedig ac unigryw yn trafod iselder ysbryd, Sunbathing in the Rain: A Cheerful Book on Depression yn 2002.

Cyhoeddodd A Hospital Odyssey (Bloodaxe, 2010) sef cerdd arwraidd sydd yn dogfennu taith drwy salwch a marwolaeth, a Sparrow Tree (Bloodaxe, 2011).

Cyhoeddir ei chyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth, Treiglo (Barddas), fis Tachwedd 2017.

Website

Visit website

Llyfrau gan yr un awdur

Cyfieithiadau