Mererid Hopwood

Hopwood, Mererid

Ganwyd Mererid Hopwood yng Nghaerdydd. Ar ôl cwblhau gradd mewn Sbaeneg a’r Almaeneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, enillodd ddoethuriaeth mewn llenyddiaeth Almaeneg o Goleg y Brifysgol, Llundain, cyn mynd ymlaen i ddarlithio yn yr Almaeneg ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi dysgu ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru ac ar hyn o bryd mae hi’n Athro ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant.

Mererid oedd y bardd benywaidd cyntaf i ennill cystadleuaeth y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn 2001, a dwy flynedd yn ddiweddarach hi oedd enillydd y Goron. Yn 2003, ymddangosodd ei cherdd ‘Dadeni’ yn y ffilm Dal Yma: Nawr, a oedd yn cynnwys yr actorion a’r cerddorion Siân Phillips, Ioan Gruffudd, Matthew Rhys a Rhys Ifans.

Mae hi’n gweithio’n ddiflino i geisio gwneud y gynghanedd yn fwy poblogaidd, yn enwedig ymysg merched a phobl ifanc. Hi oedd Bardd Plant Cymru yn 2005. Enillodd ei nofel, O Ran, y Fedal Ryddiaith yn 2008.

Dewiswyd hi gan y Gyfnewidfa i gyfrannu yn y gweithdy cyfieithu Writers’ Chain cyntaf a gynhaliwyd yn India yn 2008 lle y cydweithiodd â beirdd o’r DU ac India. Yn fwy diweddar, enillodd hi Her Gyfieithu Tŷ Cyfieithu Cymru yn 2013, gyda chyfieithiad o dair cerdd gan y bardd Cuban, Victor Rodriguez Nunez.
Enillodd Nes Draw, ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth wobr Llyfr y Flwyddyn Cymru yn yr adran Farddoniaeth, a dewiswyd y gyfrol ar gyfer Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru 2016.

Llyfrau gan yr un awdur