Jerry Hunter

Hunter, Jerry

Yn enedigol o Cincinnati, Ohio, UDA, mae Jerry Hunter yn Athro yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Mae wedi darlithio ym Mhrifysgol Harvard a Phrifysgol Caerdydd hefyd. Gwreiddyn Chwerw yw ei ail nofel ar gyfer oedolion; enillodd y gyntaf, Gwenddydd, Y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2010. Mae wedi cyhoeddi pum llyfr academaidd (enillodd un ohonynt, Llwch Cenhedloedd, wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2004) ac un nofel ar gyfer plant.