Jim Perrin

Perrin, Jim

Mae Jim Perrin yn cael ei ystyried yn un o'r awduron mwyaf blaenllaw ym maes tirwedd a dringo. Cafodd ei eni ym Manceinion ac mae wedi treulio dros ddeugain mlynedd yn byw yng Nghymru. Disgrifiwyd Perrin gan Jan Morris yn y Guardian fel 'A remarkable writer...a sort of rucksack Thoreau...some of the finest travel writing ever'. Disgrifwyd ei gasgliad o ysgrifau, Travels with the Flea and Other Eccentric Journeys  (In Pinn, 2002) fel 'Hunter S Thompson meets Robert Byron'. 

Enillodd ei gyfrol The Climbing Essays (In Pinn, 2007) wobr llenyddiaeth fynydd gŵyl Banff yn 2006 ac fe'i dewiswyd ar gyfer rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2007. Ei gyfrol ddiweddaraf yw West: A Journey Through the Landscapes of Loss (Atlantic Books, 2010). Mae'n ei disgrifio fel llyfr taith seico-ddearyddol ar natur galar. 

Ei gyfrolau eraill mwyaf adnabyddus yw Menlove (1985), sef bywgraffiad o'r dringwr amlwg, John Menlove Edwards a gyfansoddodd gerddi yn deillio o'i brofiadau, a The Villain: The Life of Don Whillans (2005) - bywgraffiad o fywyd cythryblus y dringwr (1933-1985). Enillodd y ddwy gyfrol wobr Boardman Tasker Award for Mountaineering Literature a'r ail, Mountaineering History Award yng ngŵyl Banff, 2005.

Mae Perrin yn cyfrannu ysgrifau ar Gymru i'r golofn The Guardian’s Country Diarist. Mae hefyd yn cyfrannu ysgrifau taith i'r Daily Telegraph ac yn ysgrifennu colofnau misol i gylchgronau Climber & TGO.

Ffilmiau cysylltiedig