John Elwyn Jones

Jones, John Elwyn

Ganwyd John Elwyn Jones yn ardal Dolgellau, a magwyd ef ym Mryn Mawr.

Cyfieithodd weithiau o’r Almaeneg, Pwyleg a’r Ffrangeg i’r Gymraeg, yn ogystal â chyhoeddi ei waith gwreiddiol ei hun, yn cynnwys ‘Pum Cynnig i Gymro’ yn 1971, a gyhoeddwyd mewn Pwyleg yn 2017 - Uciekałem pięć razy.

Ymunodd â’r Gwarchodlu Cymreig dechrau'r ail ryfel byd ond cymerwyd ef yn garcharor rhyfel ger Boulogne ym 1940. Wedi iddo ddianc, ymunodd â Byddin Pwyliaid cyn dychwelyd drwy Sweden yn ôl i Brydain. Wedi'r rhyfel bu'n athro yn Ysgol Dr Williams, Dolgellau.

Website

Visit website

Llyfrau gan yr un awdur

Cyfieithiadau