Harri Pritchard Jones

Jones, Harri Pritchard

Ganwyd Harri Pritchard Jones yng Nghanolbarth Lloegr yn 1933 ac fe’i magwyd yn Sir Fôn. Derbyniodd ei addysg yn Sir Fôn ac yng Ngholeg y Drindod, Dulyn. Er iddo weithio fel meddyg a seiciatrydd, ei brif ddiddordeb oedd llenyddiaeth. Cyhoeddodd pymtheg cyfrol, gan gynnwys nofelau, casgliadau o straeon byrion, cyfieithiadau a beirniadaeth lenyddol. Ysgrifennodd nifer o sgriptiau teledu yn ogystal. Cyfieithwyd ei waith i saith iaith, a darllenwyd ei waith ar Radio Cymru, Radio Wales, Radio 4 a 3, a Radio Denmarc. Enillodd Wobrau gan yr Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor y Celfyddydau. Ef oedd cadeirydd Yr Academi Gymreig rhwng 1991 a 1996.

Llyfrau gan yr un awdur

Cyfieithiadau