Mihangel Morgan

Morgan, Mihangel

Ganwyd Mihangel Morgan yn Aberdâr yn 1955. Tra bu'n byw yng Ngheredigion bu'n darlithio ar lenyddiaeth Gymraeg yr 20fed ganrif ac ysgrifennu creadigol yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth tan yn ddiweddar.

Enillodd Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol gyda'i nofel gyntaf, Dirgel Ddyn (Gomer, 1993), ac o hynny ymlaen prysur datblygodd yn un o awduron cyfoes mwyaf blaengar y Gymraeg. Mae'n un o awduron mwyaf toreithiog, gwreiddiol a phoblogaidd Cymru. Mae wedi cyhoeddi nofelau, cyfrolau o straeon byrion a chyfrolau o gerddi. Heria'r sefydliad Cymreig yn ei waith ac mae nifer o'i gymeriadau yn bobl ddi-asgwrn cefn yn byw mewn byd anghyflawn. Ceir elfen ôl-fodernaidd i'w ryddiaith, yn yr ystyr Cymreig ac Eingl-Americanaidd.

Ymysg ei nofelau y mae Croniclau Pentre Simon (Y Lolfa, 2003) sydd wedi ei gosod, ar yr wyneb, mewn pentref bychan yn ystod Oes Fictoria. Cafodd ei ail nofel, Melog (Gomer, 1997) ei chyhoeddi yn Saesneg gan wasg Seren yn 2005, wedi ei chyfieithu gan y nofelydd a'r bardd, Christopher Meredith. Ei gyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth yw Digon o fwydod (Cyhoeddiadau Barddas, 2005), ac fe gyhoeddwyd Cestyll yn y Cymylau yn 2007 (Y Lolfa).

Cyhoeddwyd nofel, Pantglas, yn 2011 ac fe gafodd ei dewis ar gyfer rhestr fer Llyfr y Flwyddyn (Y Lolfa). Ers hynny cyhoeddwyd Kate Roberts a'r Ystlum a dirgelion eraill (Y Lolfa, 2012), cyfrol o ysgrifau, Pygianau (Y Lolfa, 2013) a chasgliad o straeon byrion, 60 (Y Lolfa, 2017). Detholwyd 60 ar gyfer Silff Lyfrau'r Gyfnewidfa yn 2017.

Llyfrau gan yr un awdur