Ned Thomas

Thomas, Ned

Mae Ned Thomas yn Gyfarwyddwr Mercator Rhyngwladol. Trwy gyfrwng gyrfa amrywiol mae wedi gweithio fel newyddiadurwr, cyhoeddwr ac yn y byd academaidd yn Llundain, Paris, Salamanca, Mosgfa, Caerdydd ac Aberystwyth, lle mae bellach yn byw. Mae'n adnabyddus fel awdur y gyfrol The Welsh Extremist (Y Lolfa, 1971), ac yn fwy diweddar, Bydoedd: Cofiant Cyfnod a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2011.

Llyfrau gan yr un awdur

Cyfieithiadau