Owen Martell

Martell, Owen

Cafodd Owen Martell ei ein yn 1976 a'i fagu ym Mhontneddfechan yn Ne Cymru. Ar ôl astudio ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Rhydychen, fe dreuliodd sawl blwyddyn yn gweithio fel gohebydd i'r BBC.

Ysgrifenodd ei nofel Gymraeg gyntaf Cadw dy ffydd, brawd (Gomer, 2000) tra'n fyfyriwr yn Aberystwyth ac fe enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2001. Cyrhaeddodd ei ail nofel Dyn yr Eiliad (Gomer, 2003) y rhestr fer ar gyfer yr un wobr ac yn ôl un adolygydd, roedd y llyfr yn "garreg filltir yn hanes diweddar ffuglen Cymraeg". Mae ei lyfr diweddaraf, Dolenni Hud (Gomer, 2008) yn gasgliad o straeon byrion ac yn gydgynhyrchiad gyda'r ffotograffydd Simon Proffitt.

Mae Martell hefyd wedi cyfieithu'r ddrama Attempts on her life gan Martin Crimp a gafodd ei llwyfanu gan gwmni theatr y Sherman yng Nghaerdydd yn 2009. Hefyd yn 2009, cafodd Martell ei ddewis ar gyfer prosiect Scritture Giovani gan Ŵyl y Gelli ac yn yr un flwyddyn fe enillodd wobr Cymru Greadigol. Mae bellach yn rhannu ei amser rhwng Cymru a Pharis.

Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf yn Saesneg, Intermission yn 2013.  Mae bellach wedi ei chyfieithu i'r Almaeneg a'r Ffrangeg.

Ffilmiau cysylltiedig