Patrick McGuinness

McGuinness, Patrick

Ganwyd Patrick McGuinness yn Nhiwnisia yn 1968. Fe'i magwyd yng Ngwlad Belg, Iran ac Iwerddon ac mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Yn 1998 enillodd wobr Eric Gregory y Gymdeithas Awduron, ac yn 2001 enillodd y Wobr Levinson gan y Poetry Foundation a chylchgrawn Poetry. Mae ei gerddi, cyfieithiadau, ysgrifau ac adolygiadau wedi eu cyhoeddi yn London Review of Books, The Times Literary Supplement, The Independent, PN Review, Poetry Wales, Leviathan a New Writing 10.

Cyrhaeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, The Canals of Mars (Carcanet, 2004) restr fer Gwobr Roland Mathias. Enillodd ei lyfryn o gerddi, 19th Century Blues (Smith/Doorstop) wobr Poetry Business 2006. Argymhellwyd ei gasgliad o farddoniaeth Jilted City (Carcanet, 2010) gan y Poetry Book Society.

Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, The Last Hundred Days (Seren) yn 2011 ac fe'i dewiswyd ar gyfer rhestr hir gwobr Man Booker 2011 ac enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2012. Wedi ei gosod yn ystod dyddiau olaf Ceaucescu mewn pŵeradroddir y stori gan fyfyriwr Saesneg sy'n cyrraedd Bwcarest ar gyfer swydd na fu iddo erioed wneud cais amdani, ac mae'n archwilio byd peryglus - byd o ormes a llygredd.

Enillodd Other People’s Countries: A Journey into Memory (Jonathan Cape, 2014) wobr Llyfr y Flwyddyn 2015 a Gwobr Duff Cooper 2014. Cyrhaeddodd y cofiant hefyd rhestrau byrion gwobrau James Tait Black 2014 a PEN Ackerley Prize, a rhestr hir Gwobr Thwaites Wainwright 2014.

Mae ei gyfrolau academaidd yn cynnwys Maurice Maeterlinck and the Making of Modern Theatre (OUP, 2000), Symbolism, Decadence and the fin de siècle (University of Exeter Press, 2000), ac mae wedi golygu Against Nature gan J-K Huysmans a TE Hulme a Selected Writings ar gyfer Penguin Classics a Carcanet. Cyhoeddwyd ei gyfrol yn Ffrangeg, Anthologie de la Poésie symboliste et décadente, gan Les Belles Lettres (Paris, 2001).

Enillodd Wobr Encore Royal Society of Literature 2020 gyda'r nofel Throw Me To The Wolves (Jonathan Cape, 2019), a ddewiswyd i'n Silff Lyfrau.

Cymrodd ran ar banel drafodaeth boblogaidd 'British Writers on Brexit' yn Ffair Lyfrau Frankfurt yn 2019 gyda Bonnie Greer a Jan Carson.

Mae'n gymrawd Coleg Santes Ann, Rhydychen, lle mae'n Athro yn yr Adran Ieithoedd Modern.