Deryn Rees-Jones

Rees-Jones, Deryn

Cafodd Deryn Rees-Jones ei geni yn Lerpwl i deulu gyda chysylltiadau gyda gogledd Cymru ac yn ddiweddarach, aeth yno i astudio. Cafodd The Memory Tray (Seren, 1995) ei dewis ar gyfer rhestr y Forward Prize for Best First Collection. Mae ei chyfrolau eraill yn cynnwys Signs Round a Dead Body (Seren, 1998), Quiver (Seren, 2004), a chyfrol feirniadol, Consorting with Angels (Bloodaxe, 2005), a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'i blodeugerdd Modern Women Poets (Bloodaxe, 2005). Yn 2004 cafodd ei dewis yn un o ddeg bardd pwysicaf y degawd gan Mslexia ac yn 2010 fe ddyfarnwyd iddi wobr Cholmondeley. Ei chasgliad diweddaraf yw Burying the Wren (Seren, 2010) a ddewiswyd gan y Gyfnewidfa ar gyfer Cwpwrdd Llyfrau Hydref 2012. Mae Deryn yn Athro Barddoniaeth ym Mhrifysgol Lerpwl.