Richard Owain Roberts

Roberts, Richard Owain

Ganwyd Richard Owain Roberts mewn cae yn sir Fôn ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Astudiodd Lenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Manceinion cyn gwneud MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl.

Mae ei waith ffuglennol wedi ymddangos mewn amrywiaeth o lefydd mewn print, ar-lein, ac ar y radio. Mae ei waith creadigol wedi ei gyhoeddi yn The Guardian, New Welsh Review, a Plastik Magazine.

Ar hyn o bryd, mae’n dysgu yng ngharchar Caerdydd ac yn gweithio tuag at ei PhD ym Mhrifysgol De Cymru.

All the Places we Lived (Parthian, 2015) yw ei casgliad cyntaf o straeon byrion.