Eurig Salisbury

Salisbury, Eurig

Bardd a darlithydd yw Eurig Salisbury. Fe’i ganwyd yng Nghaerdydd a’i fagu yn Llangynog yn Sir Gaerfyrddin.

Enillodd radd BA Cymraeg ac Astudiaethau Ffilm a Theledu o Brifysgol Aberystwyth, a gradd MPhil am waith ymchwil ar Ganu Cynnar Guto’r Glyn. Bu’n gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Uwchastudiaethau Cymraeg a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle y bu’n gweithio ar brosiectau Cyfres Beirdd yr Uchelwyr, Prosiect Guto’r Glyn, a phrosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru.

Dysgodd ei hun i gynganeddu yn ei arddegau cynnar. Cyhoeddir ei gerddi yn gyson yn Barddas a Taliesin, mae’n cyfrannu’n aml i raglenni radio a theledu, ac yn aelod o dîm Talwrn y Beirdd y Glêr.

Bu'n Fardd Plant Cymru 2011-13 ac fe'i dewiswyd hefyd yn Gymrawd Gŵyl y Gelli a roddodd gyfle iddo deithio i nifer o wyliau llenyddol tramor yn 2012-13. Mae’n olygydd Cymraeg i gylchgrawn Poetry Wales.

Enillodd gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2006 a’r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016 gyda’i gyfrol Cai.

Fe’i dewiswyd gan y Gyfnewidfa Lên i fod yn rhan o Gadwyn Awduron Cymru-India yn 2010-2012 a bu'n cydweithio gyda beirdd o is-gyfandir India a Chymru mewn gweithdai cyfieithu creadigol. Gellir darllen ffrwyth ei waith yn y gyfrol Cyfieithu Cymru, Darllen y Byd: India a gyhoeddwyd gan y Gyfnewidfa Lên mewn partneriaeth â chylchgrawn Taliesin yn Awst 2013.

Ers mis Medi 2015 mae’n ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ers 2016 mae’n cyflwyno’r podlediad barddol misol Clera gydag Aneirin Karadog.

Fel rhan o brosiect Cysylltiadau Barddonol (Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau), cyhoeddwyd cyfres o gasgliadau o farddoniaeth, yn cynnwys Elsewhere Where Else / Lle Arall Ble Arall (2018) gan Eurig a Sampurna Chattarji.

Yn 2020 golygodd y gyfrol Y Gynghanedd Heddiw ar y cyd ag Aneirin Karadog. Cyhoeddwyd hefyd ei gyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth, Llyfr Gwyrdd Ystwyth, yr un flwyddyn.


Mae ei gyhoeddiadau’n cynnwys:
- Llyfr Glas Eurig (Cyhoeddiadau Barddas, 2008)
- Sgrwtsh! (Gomer, 2011)
- Cai (Gomer, 2016)
- Elsewhere Where Else / Lle Arall Ble Arall (Paperwall Media & Publishing, 2018)
- Y Gynghanedd Heddiw (Cyhoeddiadau Barddas, 2020)
- Llyfr Gwyrdd Ystwyth (Cyhoeddiadau Barddas, 2020)