Zoë Skoulding

Skoulding, Zoë

Mae Zoë Skoulding  yn fardd ac yn feirniad llenyddol sydd â diddordeb mewn cyfieithu, sain ac ecoleg. Mae hi'n Athro Barddoniaeth ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei chasgliadau o farddoniaeth yn cynnwys The Mirror Trade (2004); Remains of a Future City (2008), a gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn; The Museum of Disappearing Sounds (2013), a gyrhaeddodd restr fer y Wobr Ted Hughes Award for New Work in Poetry; a Footnotes to Water (2019), a enillodd y wobr Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2020. Cyhoeddodd The Celestial Set-Up (Oystercatcher) ac A Revolutionary Calendar (Shearsman) yn 2020 hefyd. Derbyniodd y Wobr Cholmondeley gan Gymdeithas yr Awduron yn 2018 am ei chorff o waith mewn barddoniaeth.

Mae ei gwaith beirniadol yn cynnwys dau fonograff, Contemporary Women's Poetry and Urban Space: Experimental Cities (2013), a Poetry & Listening: The Noise of Lyric (2020). Ei phrosiect ymchwil cyfredol yw Transatlantic Translation: Poetry in Circulation and Practice Across Languages (a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, 2020-22), yn dilyn y rhwydwaith Poetry in Expanded Translation 2017-2018. Mewn partneriaeth â Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau, bu’n gyfarwyddwr ar Metropoetica rhwng 2009 a 2011, a oedd yn brosiect ar y cyd ar gyfieithu, rhywedd a gofod dinasol. Bu’n olygydd ar y cylchgrawn chwarterol rhyngwladol Poetry Wales rhwng 2008 a 2014, ac yn un o gyd-sefydlwyr Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru yn 2012.

Yn 2019 arweiniodd Zoë weithdy cyfieithu barddoniaeth yn Aberystwyth gyda dau awdur nodedig – sef Golan Haji, bardd a chyfieithydd Cwrdaidd-Syriaidd a Samira Negrouche, bardd ac awdur Ffrangeg o Algeria. Gweler y lluniau a rhagor o wybodaeth yma.

Gwyliwch Zoe yn trafod ac yn darllen o'i chasgliad diweddaraf o farddoniaeth, Footnotes to Water, yma.