Manon Steffan Ros

Ros, Manon Steffan

Magwyd Manon Steffan Ros ym mhentref Rhiwlas ger Bangor. Mae bellach yn byw yn Nhywyn, Sir Feirionnydd gyda’i meibion. Enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Cymru ddwy flynedd yn olynol, yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Eryri a'r Cyffiniau 2005 ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 2006. Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf ar gyfer oedolion, Fel Aderyn, restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2010.

Enillodd ei drama, Mwgsi, wobr Theatr Genedlaethol Cymru yn 2018.

Mae wedi ennill Gwobr Tir na n-Og pedair gwaith gyda'i nofelau Trwy'r Tonnau (2010), Prism (2012), Pluen (2017) a Fi a Joe Allen (2019), oll wedi eu cyhoeddi gan Y Lolfa. Enillodd ei nofel Blasu (Y Lolfa, 2012) gategori ffuglen gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013. Cyhoeddwyd y cyfieithiad Saesneg, The Seasoning, gan Honno yn 2015.

Mae ei thrydedd nofel i oedolion, Llanw (Y Lolfa, 2014), yn adrodd hanes Llanw, merch ifanc sy’n byw gyda Gorwel, ei hefaill, a’u nain mewn bwthyn mewn pentref bychan arfordirol yng nghanol Cymru. Mae’r Ail Ryfel Byd yn taflu ei gysgod ar y teulu, gan fod penderfyniad Gorwel yn cael effaith niweidiol ar fywyd Llanw.

Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 gyda’i nofel Llyfr Glas Nebo, a dewiswyd ar gyfer y Silff Lyfrau 2018. Enillodd y wobr driphlyg yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn 2019 gyda Llyfr Glas Nebo, wrth iddi gipio'r wobr Ffuglen Prifysgol Aberystwyth, gwobr Golwg360 Barn y Bobl, a phrif wobr Llyfr y Flwyddyn hefyd.

Cafodd ei chynnwys yn rhifyn Cymraeg y cylchgrawn ar-lein, Words Without Borders. Darllenwch y tudalennau agoriadol o Llyfr Glas Nebo, a chyfieithwyd i'r Saesneg gan yr awdur, yma

Gwyliwch Manon yn trafod ac yn darllen darn o'i nofel, Llyfr Glas Nebo, yma.