Tristan Hughes

Hughes, Tristan

Cafodd Tristan Hughes ei eni yn Atikokan, Canada lle bu'n byw am ddwy flynedd cyn symud i Ynys Môn. Bu'n yr ysgol ym Mhorthaethwy cyn astudio llenyddiaeth ym mhrifysgolion Efrog, Caeredin a Chaergrawnt. Mae wedi dysgu cyrsiau ar lenyddiaeth a diwylliant America yng Nghaergrawnt, Taiwan a Bangor. Cafodd ei nofel gyntaf, The Tower, dderbyniad cadarnhaol iawn pan y'i cyhoeddwyd yn 2003. Mae'r nofel wedi ei lleoli yn Ynys Môn ac yn archwilio'r berthynas rhwng pobl a lle. Mae'n dramateiddio gafael seicolegol, hanesyddol ac emosiynol y tirwedd ar ei gymeriadau - cymeriadau sy'n gyfuniad o ddatblygwyr tai, Cymru alltud yn Llundain ac unigolion sy'n mwynhau atynfa madarch hud. Mae'r nofel yn adlewyrchu diddordeb Tristan Hughes yn naearyddiaeth a hunaniaeth newidiol Cymru heddiw. 

Yn 2002 enillodd wobr Rhys Davies ac fe'i dewiswyd yn awdur preswyl Sealines Helsinki yn 2007. Bu'n fwy diweddar, yn 2011, yn ddeiliad ysgoloriaeth ryngwladol Tŷ Cyfieithu Cymru/HALMA yn Minsk a Rodos. Mae wedi ei wahodd i gyflwyno ei waith yn yr Ottawa International Writers' Festival, Frank O'Conner Festival of the Short Story, Cork, ac yn Nhŷ'r Arglwyddi. Send My Cold Bones Home yw ei ail nofel, a oedd ar restr hir Llyfr y Flwyddyn 2007. Cyhoeddwyd ei drydedd, Revenant, yn 2008 gan wasg Picador ac Eyelake, ei bedwaredd, yn 2011.

Dewiswyd ei ail nofel, Shattercone (Parthian, 2020), i'n Silff Lyfrau 2020–21.