John Williams

Williams, John

Mae John Williams (g. 1961) yn awdur sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Ar ôl treulio ei blentyndod ym Mhenarth, yn yr ardal dociau sy’n sail i’w lyfrau, gadawodd yr ysgol yn 1978 a ffurfio band pync o’r enw The Puritans Guitars. Ar ddechrau’r 1990au mentrodd i’r byd llenyddol gyda Into the Badlands. Parhaodd â’i yrfa yn 1994 gyda Bloody Valentine: a Killing in Cardiff. Mae ei gyhoeddiadau eraill yn cynnwys Five Pubs, Two Bars and a Nightclub (1999), Cardiff Dead (2002) a The Prince of Wales (2003).