60, Mihangel Morgan

60

Chwe deg stori yn dynodi munud oddi fewn i awr rhwng 11.00 y bore a chanol dydd. Yr un yw'r cefndir neu'r lleoliad i bob stori, Stryd Fawr mewn tre fach, nid annhebyg i Aberystwyth. Mae'r digwydd yn perthyn i heddiw ac yn gyfredol iawn.

Fel nofelau a chyfrolau eraill Mihangel Morgan, ceir yma amrywiaeth fyw o gymeriadau gyda llwybrau rhai yn croesi ei gilydd: dynes ddigartref sy’n gofyn a yw’n amser symud ymlaen, Jewe£a a’i henw yn ddatganiad i’r byd o’i gwerth a’i harddwch a Howard a’i chwilen am y Titanic: cyn i’r llong enwog daro’r mynydd iâ, a oedd yna deimlad yn yr awyr fel a geir o flaen trychineb?

Ac, ar ddiwrnod ei ben-blwydd, mae Orig Owen yn cadw apwyntiad yn yr optegydd yn y dre, ac yn boenus o ymwybodol o’r celloedd cancr sy’n cynyddu yn ei gorff. Wrth gyrraedd ei chwedeg dyw e ddim yn siŵr a ydyw erioed wedi deall ei hunan, ac mae’n ffeindio ei hun yn gofyn am y tro cyntaf, pwy wyf i? Stori Orig sy’n dechrau a gorffen y casgliad ar yr awr, cyn y digwyddiad ar y diwedd sy’n uno’r holl gymeriadau.

Fe allai’r bobol hyn fod yn unrhyw un, ar unrhyw stryd, yn byw eu bywydau heb wybod beth sydd o’u blaenau. A hwyrach ei fod yn beth da nad oes yr un ohonom yn gwybod beth a ddaw...

Adolygiadau

  • 'Rwyf yn darllen Mihangel Morgan er mwyn cofio beth yw byw’

    Sioned Puw Rowlands

  • 'Er fy mod i’n teimlo bod rhyw dro ar fyd ar fin digwydd wrth i fysedd y cloc symud yn eu blaenau, roedd y diweddglo yn sioc, gan fy nhaflu oddi ar fy echel unwaith eto. Dwi'n dal ddim yn siŵr beth i'w feddwl, ac mae’r diweddglo wedi fy ngorfodi i ailystyried yr hyn a ddarllenais i. Dwi’n dal i feddwl am y straeon ac am y cymeriadau brith ynddynt wythnos wedi i mi gau'r cloriau.'

    Cerian Arianrhod

  • ‘[Mihangel Morgan] yn anad neb o’n llenorion cyfoes sydd wedi llwyddo orau i agor ein dychymyg i archwilio posibiliadau llenyddiaeth, i ’n gwahodd i ailddarllen testunau llenyddol ac yn wir i ystyried bywyd mewn ffordd gwbl ffres.’

    Rhiannon Marks, O’r Pedwar Gwynt

Mihangel Morgan

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

60
Y Lolfa (2017)

160pp

Hawliau cyfieithu:

Garmon Gruffydd
Y Lolfa, Talybont
Ceredigion SY24 5AP
Cymru/Wales, UK

garmon@ylolfa.com
www.ylolfa.com