Fabula, Llŷr Gwyn Lewis

Fabula

Buenos Aires, Rhufain, Dulyn, Barcelona, Kyoto, Aberystwyth a Bro Morgannwg: dyna rai o'r llefydd y mae gwyfynod y gyfrol hon yn hedfan iddynt. Mae'r casgliad o wyth stori fer yn mynd â'r darllenydd i bob cwr o'r byd, o'r gorffennol i'r dyfodol, i fyd ffantasi a ffaith, gyda disgrifiadau byw a dychymyg lliwgar yr awdur. Mae sawl ystyr i'r gair 'fabula' – enw ar wyfyn arbennig; digwyddiadau anwir, sydd wedi eu creu o'r dychymyg; ac hefyd ddeunydd crai stori, yn hytrach na stori orffenedig. Ym myd y fabula, gall ffuglen droi'n wirionedd, a ffaith yn freuddwyd.

Adolygiadau

  • 'Nodweddir straeon Fabula gan eu cymysgedd chwilfrydig o’r ffuglen a’r ffeithiol (neu’r honedig ffeithiol), ac atgof a chwedl. Mae’r naws yn Gymreig a rhyngwladol ar yr un pryd, gyda’r straeon wedi’u lleoli mewn mannau mor amrywiol â Rhufain, Kyoto, Dulyn a Bae Ceredigion.'

    Arwel Vittle, Barn

  • 'Dilyn hynt y llithriad rhwng rhith a sylwedd a wnawn wrth ddarllen hanesion y casgliad hudolus hwn.'

    Jane Aaron

  • "Yr hyn sy'n nodweddu'r gyfrol drwyddi draw yw dyfeisgarwch arbennig, deallusrwydd a meistrolaeth aeddfed ar dechnegau ffuglen, heb sôn am amrywiol gyweiriau'r Gymraeg. Fel yng ngweithiau eraill Llŷr Gwyn Lewis, mae yma ddigon i gnoi cil drosto, anturiau annisgwyl a difyrrwch di-ben-draw."

    Angharad Price, Gwales

Llŷr Gwyn Lewis

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Fabula
Y Lolfa (2017)

192pp

Hawliau cyfieithu:

Garmon Gruffudd

Y Lolfa
Talybont

Ceredigion SY24 5AP

Cymru/Wales, UK

garmon@ylolfa.com

www.ylolfa.com