Milwr Bychan Nesta (The Soldier)

Mae bywyd Nesta'n newid pan ddaw o hyd i ddyn yn cysgu ar feranda ei byngalo ar gwr y coed. O hyn ymlaen byddai ganddi rywbeth difyrrach na'r teledu a rhywun a fyddai'n llai o siom iddi na'i theulu.

Ond mae arogl dail Coed Cadno ar y dyn ac mae'n hyderus yn ei her. Wedi'r cwbwl, lloches i faeddod a rhai ar ffo rhag munudau dewr neu wallgof neu lifoleuadau yw Coed Cadno.

Mewn byd cyfarwydd sydd eto'n anghysurus yn ei hanner dieithrwch mae'r awdur yn raddol ddatgelu islais o dyndra ac o ofn, o drais personol ac o rym gwladwriaeth wrth i Nesta a'r dyn glosio'n betrus at ei gilydd. Mae eu perthynas fregus yn esgor ar wefr hen gyffro ac atgof am hen gyfrinachau

Adolygiadau

  • 'The author has the ability to write poetically, to use words effectively, and to draw memorable comparisons.'

    Barn

Aled Islwyn

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Milwr Bychan Nesta (The Soldier)
Gomer (2009)

304pp

Hawliau cyfieithu:

Dylan Williams
Gomer
Llandysul
Ceredigion SY44 4JL
Cymru/Wales, UK

dylan@gomer.co.uk
www.gomer.co.uk

T +44 (0)1559 362 371
F +44 (0)1559 363 758