Pantywennol, Ruth Richards

Pantywennol

Nofel gywrain, yn frith o gymeriadau difyr, sy’n seiliedig ar stori wir a gadwyd yn fyw ar lafar gwlad.

Nofel hanesyddol afaelgar a chredadwy. Mae'n seiliedig ar hanes Elin Ivans o Fynytho. Fe'i galwyd yn Fwgan Pantywennol, gan i'w direidi a'i hawydd i rwygo dillad arwain at obsesiwn gyda'r goruwchnaturiol. Yn y nofel, edrychai Elin, yn ei henaint, yn ôl ar ei hanes; ei bywyd a'i hysbryd wedi dryllio yn sgil castiau ei phlentyndod.

Adolygiadau

 • 'O’r dechrau’n deg fe wirionais ar y nofel hon. Cwympais mewn cariad â hi mewn gwirionedd. Nid stori afaelgar yn unig sydd yma ond ysgrifennu gwirioneddol rymus hefyd.'

  Dafydd Morgan Lewis

 • 'Crfyder y nofel gelfydd hon yw ei chyfuniad o bortread byw o gymdeithas hanesyddol ac astudiaeth seicolegol ddwys sydd yn dal i fod yn berthnasol heddiw, gwaetha'r modd.'

  Jane Aaron, O'r Pedwar Gwynt

 • 'Mae'r awdur yn giamstar ar greu diweddglo 'dal dy wynt' i bob pennod bron. Gyda phob datguddiad newydd, cedwir trwyn y darllenydd yn solet wrth y ddalen, i gael gweld beth ddaw nesaf - ac mae ol awch bwrpasol ar y dweud bob tro, yn finiog fel llafn rasel.'

  Aled Islwyn, Barn

 • 'Nofel fodern, yn delio â themâu sy’n dal i achosi pryder yw Pantywennol, er mai yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg y gosodwyd hi.'

  'Prin y byddaf i’n ailddarllen llyfrau ... Ond ar ôl i mi orffen darllen Pantywennol, euthum ati’n ddiymdroi.'

  Bethan Mair, O'r Pedwar Gwynt

Ruth Richards

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Pantywennol
Y Lolfa (2016)

123pp

Hawliau cyfieithu:

Garmon Gruffudd
Y Lolfa, Talybont
Ceredigion, Wales / UK

garmon@ylolfa.com
www.ylolfa.com