Ras Olaf Harri Selwyn (Harri Selwyn’s Last Race)

Am chwech o’r gloch y bore mae Beti Selwyn yn gorwedd yn farw yn ei gwely. Dyw Harri, ei gŵr, ddim yn sylwi: mae ganddo bethau eraill ar ei feddwl. Yfory bydd yn rhedeg unwaith eto yn y Bryn Coch Benefit Run. O dipyn i beth, mae diwrnod Harri’n troi’n hunllef.

Rhedwr saith deg naw mlwydd oed yw Harri Selwyn ac mae'n credu mai trwy arafu’r galon y gall dyn fyw am byth. Wrth ddweud ei hanes mae’n rhannu cyfrinachau am William Wilson o’r Wizard, am ryfel y Mau Mau yn Kenya ac am sut y gofynnodd i Dduw ladd ei frawd bach.

Adolygiadau

 • ‘One of the most exciting writers working in Wales today.’ 

  Taliesin

 • 'Tony Bianchi revels in cruelty. But it isn’t about the characters or their circumstances, or even their story, stupid; it’s all about the reader. Ras Olaf Harri Selwyn is an excruciating piece of work: an exercise in the dark art of dramatic irony ... Without effort, Tony Bianchi holds a pin so close to the narrative that it puckers the taut surface, makes it squeak, stretch and distort – but withholds the bang.'

  Planet

 • "Mae Tony Bianchi’n gwthio’r ffiniau yn fwy na neb arall ers amser."

  William Owen Roberts

 • ‘'. . . un o awduron mwyaf cyffrous Cymru heddiw.’'
   

  Lloyd Jones

Tony Bianchi

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Ras Olaf Harri Selwyn (Harri Selwyn’s Last Race)
Gomer (2012)

Hawliau cyfieithu:

Elinor Wyn Reynolds
Gwasg Gomer
Llandysul
Ceredigion SA44 4JL
Cymru/Wales, UK

elinor@gomer.co.uk
www.gomer.co.uk

 

Hawliau a werthwyd:

UK - Parthian