Y Castell Siwgr

Nofel hanesyddol a dirdynnol gan yr awdur profiadol Angharad Tomos. Mae'r stori'n mynd â ni i gastell mawreddog Penrhyn, ac i blanhigfeydd echrydus Jamaica, wrth ddilyn hanes dwy ferch ifanc, Dorcas ac Eboni. Dyma nofel sy'n ceisio mynd i'r afael â'r cysylltiad sydd gan Gymru yn y bennod erchyll hon yn hanes dynolryw.

Gwyliwch Angharad Tomos yn siarad am y nofel yma.

Cyrhaeddodd y nofel restr fer gwobrau Tir na n-Og a Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2021.

Adolygiadau

  • “O gofio am y gwir anffodus fod hiliaeth yn fyw ac yn iach yn 2020, ac o gofio ein bod ni’n byw yn oes ymgyrchoedd #BywydauDuoBwys, mae Y Castell Siwgr yn nofel eithriadol amserol. Yn ddiau, credaf y bydd y nofel hon yn lladmerydd arbennig a chwbl deilwng i hyrwyddo addysg ‘newydd’ am hiliaeth, caethwasiaeth, a chysylltiad y ddeubeth â’r Cymry. Dylai’r nofel gael ei darllen yn ofalus ac yn fanwl, a’i rhannu ymysg cynulleidfa eang iawn. […] Heb os, dyma nofel gignoeth o gredadwy, sy’n llwyddo i adrodd stori hanesyddol sydd mor amserol ag erioed."

    Gareth Evans-Jones, Gwales.com

  • “Teimlwn fod y nofel hon yn mynd â ni i dir newydd heriol gyda stori’r ddwy ferch ifanc, Dorcas a Yamba, ac er bod dwy ran i’r nofel mae’r cysylltiadau rhyngddynt yn cryfhau’r dweud… Mae’r gyfrol hon yn gyfraniad pwysig iawn i lenyddiaeth Cymru a fydd yn apelio at bobl ifanc ac oedolion.”

    Adjudicator, Tir na n-Og Awards 2021

Angharad Tomos

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Y Castell Siwgr
Gwasg Carreg Gwalch (2020)

260pp

Hawliau cyfieithu:

Myrddin ap Dafydd

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Conwy, LL26 0EH
Cymru / Wales, UK

llyfrau@carreg-gwalch.cymru
www.carrreg-gwalch.cymru