Y Gwreiddyn (The Root)

Cyfrol o straeon byrion yn ymwneud â natur, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, cariad a cholled. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn ceisio mynd i'r afael â chnewyllyn perthynas y cymeriadau â'i gilydd.

Enillodd y gyfrol Wobr Llyfr y Flwyddyn 2017 yn y categori ffuglen.

Author goes back to her roots : WalesOnline

Adolygiadau

  • 'A collection of eleven short stories all set in rural Wales. Close-knit rooted communities lend themselves to traditional narrative techinques - characters and plots can develop naturally and cohere into a unified whole, providing a long perspective with implications beyond their immediate setting.'

    Helle Michelsen, Planet

  • 'Mae Cymry, y bobl, yn ganolog i Y Gwreiddyn - a Chymru'r wlad o ran hynny; neu o leiaf y filltir sgwar ddychmygol honno ym mherfeddion Ceredigion a ddarlunnir mor graff gan Caryl Lewis. Er fod pob un o'r un ar ddeg stori yn annibynnol, mae rhyw lun ar undod i'r gyfrol hefyd. Mae'r ymdeimlad o hiraeth, siom, a cholledion bywyd i'w deimlo'n gryf drwyddi draw, ond byth mewn modd sentimental.'

    Aled Islwyn, Barn

  • 'Casgliad o streaon angerddol. Mae Caryl yn adnabod y cymeriadau gwledig sy’n llenwi’r tudalennau mor drylwyr nes ein bod yn sylweddoli’n sydyn mai awdur sy’n eu cyflwyno i ni pan ddown ar draws ambell ymadrodd syfrdanol, a disgrifiadau cynnil sy’n dwyn ein gwynt. Darllenais y gyfrol gyfan mewn un min nos, ond byddaf yn treulio gweddill fy oes yn ei chwmni.'

    Bethan Mair

Caryl Lewis

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Y Gwreiddyn (The Root)
Y Lolfa (2016)

128pp

Hawliau cyfieithu:

Anwen Hooson

Bird Literary Agency

anwen@birdliteraryagency.com
www.birdliteraryagency.com