Ymbelydredd (Radiation)

Beth sy'n digwydd pan fo'n rhaid i wr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif 24609-3740. Nofel arobryn Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016. Enillodd y nofel Wobr Barn y Bobl Golwg360 yng Ngwobrau Llyfr y Flwyddyn 2017.

Adolygiadau

  • 'Nofel arbennig iawn gan awdur talentog, medrus. Mae’r disgrifiadau o’r therapi’n taro deuddeg yn ddi-ffael – yn boenus felly. Mae yma ysgrifennu godidog drwy gydol y nofel, a chefais fy swyno gan y darnau bychain a ddaw rhwng y penodau hynny sydd wedi eu gosod ym Manceinion a’r ysbyty. Mae hon yn nofel wych, ac mae’r awdur i’w ganmol, nid lleiaf oherwydd iddo lwyddo i osgoi unrhyw sentimentalrwydd a fuasai wedi baglu nifer o awduron llai medrus. Ac mae’r frawddeg olaf un yn ysgytwol o annisgwyl.'

    Gareth F Williams

  • 'Nofel soffistigedig ar y naw, sy’n llawn dop o syniadau gyda phleserau mawr i’w cael ar bron bob tudalen. Dyma awdur gyda doniau digamsyniol o ran iaith a dychymyg ond mae hefyd yn cynnig gwaith deallusol grymus, sy’n atgoffa dyn o awduron o ganoldir Ewrop megis Ivan Klíma, Elias Canetti neu Italo Calvino. Mae’n chwareus – ond mae’n chwarae’n glyfar ac yn ddyfeisgar.'

    Jon Gower

Guto Dafydd

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Ymbelydredd (Radiation)
Y Lolfa (2016)

288pp

Hawliau cyfieithu:

Garmon Gruffudd
Y Lolfa, Talybont
Ceredigion, Wales / UK

garmon@ylolfa.com
www.ylolfa.com