Border Country

Nofel gyntaf ac enwocaf Raymond Williams. Cyhoeddwyd yn 1960 a chafodd ei ail-gyhoeddu yn 2005 gyda chyfres Library of Wales Parthian.


Wrth iddo ddychwelyd i’w gartref i ymweld â’i dad sâl, daw atgofion o’i blentyndod a’i fagwraeth yng Nglanmawr yn ôl at Matthew Price. Trwy edrych am nôl, mae’r nofel yn cyflwyno’r hanes a newidiadau cymdeithasol o’r meysydd glo yng nghanol yr ugeinfed ganrif yng Nghymru, ond heb golli ffocws ar y berthynas rhwng tad a mab.