Ffydd, Gobaith, Cariad

Ffydd, Gobaith, Cariad

Nofel rymus, ddirfawr sy'n llawn datblygiadau annisgwyl. Mae'r stori yn troi o gwmpas Alun Brady, dyn sydd wedi byw bywyd tawel a chysgodol yng nghartref crand ei rieni yng Nghaerdydd. Ond pan ddaw ei dad-cu drygionus i fyw ac i farw gyda'r teulu, dyma ddechrau ar newidiadau enfawr a dyfodiad cymeriadau lliwgar i fywyd Alun. Nofel am yr hyn sy'n tarfu ar dawelwch undonog bywyd.

Cyfieithiodd Llwyd Owen ei nofel i'r Saesneg, gan gyhoeddi Faith, Hope Love (Alcemi) yn 2010.

Llwyd Owen

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Ffydd, Gobaith, Cariad
Y Lolfa (2006)