Pryfeta

Pryfeta

Nofel am atgofion ysgytwol sy'n cael eu cyffroi mewn gŵr, a sut y mae'n ceisio adennill rheolaeth arnynt. Pan oedd yn blentyn bach, gwelodd Jim ei dad yn cwympo oddi ar y to ac yn marw. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach pan mae anawsterau teuluol yn ei daro, daw erchyllterau'r gorffennol yn ôl. Gyda chefnogaeth Cerys, mae Jim yn darganfod ffordd feiddgar o ymdopi â'i atgofion cudd.

Adolygiadau

  • “Mae'r ysgrifennu'n gyhyrog ac ar adegau'n gwbl ysgytwol... Cefais fy ngwefreiddio.”

    Robat Arwyn

  • “Dyma waith gorffenedig sy'n mynd a ni i faes cwbl wahanol ac yn dal i droi yn y cof ymhell ar ol gorffen ei ddarllen.”

    Annes Glyn

Tony Bianchi

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Pryfeta
Y Lolfa (2007)