Te yn y Grug

Te yn y Grug
(Tea in the heather)

Nifer o storiau am blant (ond nid i blant o angenrheidrwydd) yn byw ar lechweddau mynyddoedd Sir Gaernarfon yn nhro'r ganrif. Plant naturiol ydynt a chyfyng eu byd, yn derbyn caredigrwydd a chreulondeb, yn greulon a charedig eu hunain, yn gweddio ac yn rhegi bob yn ail. Trwy feddyliau a siarad y plant cawn gip glir a chynnil ar eu rhieni a phobl eraill yr ardal.

Kate Roberts

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Te yn y Grug
Gwasg Gee (1959)