Y Byw sy’n Cysgu

Y Byw sy’n Cysgu

Wedi ei osod mewn cymuned Gymraeg mewn cyfnod pan oedd llawer o stigma gymdeithasol ynghlwm â gwahanu, godinebu, ac ysgariad. Mae'r nofel hon yn fewnwelediad i'r cymeriad dynol a'r newid mewn moesau cymdeithasol.

Kate Roberts

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Y Byw sy’n Cysgu
Gwasg Gee (1956)