Y Dŵr (Water)

Y Dŵr (Water)

Nofel ysgytwol wedi ei lleoli ar fferm anghysbell ar lan llyn yng ngogledd Cymru, yng nghwmni teulu sy'n byw bywyd sylfaenol yn dilyn argyfwng byd-eang. Rhygnu byw mae Elin, y fam a drodd ei chefn ar y byd, gan fethu dygymod â'r bryntni, yr oeri a'r tlodi. Heneiddio mae Yncl Wil, ar glos crebachlyd y fferm. Dyw'r plant, Mari a Huw, ddim eto wedi ildio i'r drychineb sy'n ynysu'r fferm.

Adolygiadau

  • 'It was about time that we had a parable for our time, to make us cry buckets and then focus afresh.'

    John Rowlands

Lloyd Jones

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Y Dŵr (Water)
Y Lolfa (2009)

286pp

Hawliau cyfieithu:

Garmon Gruffydd
Y Lolfa, Talybont
Ceredigion SY24 5AP
Cymru/Wales, UK

garmon@ylolfa.com
www.ylolfa.com

T +44 (0)1970 832 304
M +44 (0)7821 083 989