Yr Wylan Deg

Yr Wylan Deg

Cyfrol o storïau yn ymwneud â phobl o bob oedran. Ceir gwrthdrawiad rhwng personau a'i gilydd yn llinyn sydd yn eu cydgysylltu. Mae yma hiwmor tawel a thristwch, sy'n peri i ni wenu trwy ein dagrau.

Kate Roberts

M00o93H7pQ09L8X1t49cHY01Z5j4TT91fGfr

Am yr awdur...

Manylion cyhoeddi:

Yr Wylan Deg
Gwasg Gee (1976)