• Books

Mae rhaglen weithgaredd Tŷ Cyfieithu yn cynnwys preswyliadau ar gyfer awduron a chyfieithwyr, gweithdai cyfieithu a'r Her Gyfieithu flynyddol. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i'n rhaglen breswyliadau ar gyfer Ionawr 2014 yw'r 25ain o Dachwedd, 2013. Ceir mwy o wybodaeth yma. Ceir lluniau o breswyliadau Ionawr 2013 yma.

Byddwn yn cyhoeddi yma sgyrsiau gyda chyfieithwyr ac awduron.

Byddwn yn rhoi blas i chi yma ar lyfrau difyr sydd wedi eu cyfieithu i'r Gymraeg a'r Saesneg. 

This privacy policy sets out how Wales Literature Exchange uses and protects any information that you give Wales Literature Exchange when you use this website.

Wales Literature Exchange is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Wales Literature Exchange may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from June 2012.

What we collect

We may collect the following information:

 • name and company name
 • contact information including email address and phone number
 • demographic information such as address

 

What we do with the information we gather

Information that we gather will be used in the application process for what the user has applied for. Your information may also be used to send you quarterly newsletters on the latest from the Wales Literature Exchange.

 

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

 

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

 

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

 

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at post@walesliterature.org.

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please write to Wales Literature Exchange, Mercator Institute for Media, Languages and Culture, Department of Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University, Aberystwyth, SY23 3AS, Wales, UK.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

Cewch yma, wrth bori awduron, fywgraffiadau awduron a chyfieithwyr sydd wedi bod yn rhan o'n Cypyrddau Llyfrau neu'n prosiectau. Ar hyn o bryd, ceir yr awduron hynny y bu i'w llyfrau gael eu dewis ar gyfer Cypyrddau Llyfrau 2009, 2010 a 2011. Dros y misoedd nesaf byddwn yn raddol ychwanegu ein harchif.

Mae'r Gyfnewidfa yn gyson yn arwain a threfnu gweithdai cyfieithu.

Rydym yn cynnal nifer o'r gweithdai hyn yn Aberystwyth. Gyda'r dref yn gartref i'r Llyfrgell Genedlaethol, Y Cyngor Llyfrau, Canolfan y Celfyddydau ynghyd a'r nifer o gyhoeddwyr annibynnol a chylchgronau yn yr ardal, mae'n lleoliad delfrydol.

THW Contact

Mae Tŷ Cyfieithu Cymru yn rhoi llwyfan cyson i weithdai cyfieithu. Un o'r gweithdai hynny yw'r penwythnos a drefnir bob dwy flynedd gan y Gyfnewidfa Lên mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru - i'r rhai sydd â diddordeb mewn cyfieithu llenyddol yng Nghymru. Y gweithdy diweddaraf yng nghalendr Tŷ Cyfieithu oedd gweithdy a gafodd ei arwain gan y Gyfnewidfa Lên yn yr wythnos sy'n arwain at Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru fis Hydref diwethaf.

Ceir gwybodaeth yn y rhan hon o'r wefan am awduron a chyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu - boed yng Nghymru neu dramor. Ceir gwybodaeth am ein galwad ddiweddaraf ar gyfer preswyliadau byr i'w cynnal fis Ionawr 2014 yn y fan hon. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw'r 25ain o Dachwedd, 2013.

O dro i dro mi fyddwn yn ychwanegu yma'r cardiau post sydd wedi ein cyrraedd gan awduron ar daith.

Lorem ipsum dolor sit amet, possit apeirian iudicabit ex vix. Vel cu nemore partiendo. Fugit harum rationibus eu vel, primis tacimates no usu. 

Dyma ddetholiad o luniau a dynwyd yn ystod gweithgaredd y Gyfnewidfa a gweithgaredd sy'n gysylltiedig â'n gwaith.

 

Cynhaliwyd cystadleuaeth Her Gyfieithu gan Gyfnewidfa Lên Cymru oddi ar 2009.  

Eleni, am yr ail flwyddyn yn olynol, rydym yn cydweithio gyda Wales PEN Cymru.  Gwobrwyir y buddugol gyda Ffon Farddol hardd o waith Elis Gwyn mewn seremoni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, ynghyd a £250 - yn rhoddedig gan Brifysgol Abertawe.

Gwaith Nâzım Hikmet (1902–1963) yw Her Gyfieithu 2017, un o feirdd amlycaf Twrci’r ugeinfed ganrif, ac un a garcharwyd am ei ddaliadau gwleidyddol. Mae ei waith wedi ei gyfieithu i dros 50 o ieithoedd, ond nid, hyd yma, i’r Gymraeg.

Fel rhan o’r adnoddau sydd ar gael i’r cystadleuwyr ar wefan Wales PEN Cymru, mae cyfieithiadau i’r Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg, Catalaneg a dau gyfieithiad gwahanol i’r Sbaeneg. Mae’n siŵr fod rhagor o gyfieithiadau i ieithoedd eraill ar gael ar-lein ynghyd â rhagor o fersiynau i’r ieithoedd hyn. Rydym wedi cynnwys dolen at fideo o’r bardd yn darllen ei gerdd yn y Twrceg, yn ogystal â nodiadau am yr awdur ac ar nodweddion yr iaith a’i barddoniaeth. 

Er ein bod yn arbrofi gyda’r gystadleuaeth, dull ceidwadol a thraddodiadol fydd i’r beirniadu, gyda’r beirniad, Caroline Stockford, yn meddu ar y Gymraeg a'r Twrceg ac â phrofiad sylweddol o gyfieithu creadigol.  Drwy ddethol gwaith ble bydd y cyfieithu yn debygol iawn o ddigwydd drwy ieithoedd pont neu gyd-weithio, ein bwriad yw holi a yw’r dulliau amgen hyn yn gallu arwain at gyfieithu llwyddiannus?

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru, a’n chwaer sefydliad Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau, wedi cynnal gweithdai cyfieithu niferus dros y blynyddoedd, gan gynnig cyfle i awduron gydweithio a chyfieithu gwaith ei gilydd.  Dyma agor fersiwn o’r gweithdy cyfieithu i gynulleidfa ehangach.

Mae’n gyfle hefyd i ystyried sut mae adeiladu a chryfhau’r pontydd cyfieithu rhwng y Gymraeg a rhai o ieithoedd y byd, boed niferus neu ychydig eu siaradwyr, ieithoedd sydd y tu hwnt i gwricwla ysgolion.

Mae’r holl fanylion y gystadleuaeth, yn cynnwys y gerdd a manylion cystadlu ar gael ar wefan Wales PEN Cymru.  Dyddiad cau yw 31 Mai 2017, cyhoeddir enw’r enillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ddydd Iau 10fed Awst 2017.

Partneriaid Her Gyfieithu 2017 yw: Cyfnewidfa Lên Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, PEN Cymru a Phrifysgol Abertawe.

 

 

 

Dewch yn ôl i ddarganfod mwy am brosiectau Tŷ Cyfieithu Cymru yma. 

Ceir yma wybodaeth am artistiaid sydd wedi bod yn rhan o weithgaredd Tŷ Cyfieithu neu wedi eu gwahodd i Gymru fel awduron a chyfieithwyr preswyl Tŷ Cyfieithu.

Gweinyddir Tŷ Cyfieithu Cymru gan Gyfnewidfa Lên Cymru, sydd â'i chartref yn Sefydliad Mercator, Prifysgol Aberystwyth. Mae'r rhaglen weithgaredd yn cael ei datblygu ar y cyd gan Sally Baker o Dŷ Newydd a Sioned Puw Rowlands o Gyfnewidfa Lên Cymru.

Crewyd TLHUB gan Gymdeithas Ewropeaidd yr Awduron ar ffurf platfform digidol sy'n hwyluso cyfnewid a datblygu ymwybyddiaeth o destunau yn eu hieithoedd gwreiddiol ac wedi eu cyfieithu.

Gellir ffurfio tîm cyfieithu trwy wahodd cyd-olygyddion a chyd-gyfieithwyr i weithio gyda'i gilydd rhwng cynifer o ieithoedd ag y dymunir. Gellir arbed y ddeialog greadigol sydd ar waith wrth i awdur a chyfieithydd gydweithio ac wrth i destunau ddatblygu.

Mae TLHUB yn rhwydwaith sydd yn tynnu ynghyd awduron, cyfieithwyr, asiantwyr, preswyliadau, darllenwyr, grwpiau llenyddol a mwy. Mae'r platfform yn cynnig darpariaeth cyfosod darnau o destun a chydweithio arlein cymhleth (cynnal a rheoli fersiwn benodol, sylwadau a diweddariadau ar rannau penodol ac ati).

Cymuned annibynnol ydi hi, nid er budd elw, sydd yn rhoi'r cyfle i gyfnewid geiriau a syniadau tra'n parchu cyfraith hawlfraint a gwarchod testun.

Gellir ymuno â'r gymuned trwy wefan y rhwydwaith, tlhub.org

Gellir pori ein cronfa ddata o gyfieithiadau o lenyddiaeth Cymru isod. Dim ond detholiad bychan sydd ar gael wrth i'r wefan gael ei lansio ond byddwn yn ychwanegu'r gronfa gyfan yn raddol dros yr wythnosau nesaf.

Mae cyfieithiadau diweddar o'r wasg yn cynnwys cyfrol o farddoniaeth gan Menna Elfyn wedi ei chyfieithu i'r Sbaeneg gan Eli Tolaretxipi, a gafodd ei lansio fis Mai yng Ngwlad y Basg, gyda chyfieithiad Basgeg i ddilyn. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at gyfieithiad Ffrangeg o nofel yr awdur o Aberaeron, Cynan Jones, sef Everything I Found on the Beach, wedi ei chyfieithu gan enillydd gwobr gyfieithu Baudelaire, Mona de Pracontal o Baris. Ac mewn pryd ar gyfer ei berfformiad yn ffair lyfrau Guadalajara, Mecsico, fis Tachwedd, gyda'i gyfieithydd, yr awdur o'r Arianin, Andres Neuman, bydd cyfrol o farddoniaeth Owen Sheers yn cael ei chyhoeddi mewn Sbaeneg.

Dyma ein Cwpwrdd Llyfrau - ein detholiad blynyddol o lyfrau sy'n cael eu hargymell ar gyfer cyfieithu dramor.

Grantiau cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru i gyhoeddwyr

Pwy sydd â'r hawl i ymgeisio?

Mae grantiau cyhoeddi'r Gyfnewidfa ar gael i gyhoeddwyr tramor er cyfieithu llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg Cymru.
Gall cyhoeddwyr yn y Deyrnas Unedig wneud cais ar gyfer cyfieithu llyfrau Cymraeg i'r Saesneg.

Pryd mae ceisiadau yn cael eu trafod?

Y dyddiad cau nesaf yw'r 29 Mehefin 2018.

Sut mae ceisiadau yn cael eu hasesu?

Mae pob cais yn cael ei asesu gan banel grantiau'r Gyfnewidfa. Mae sampl o waith y cyfieithydd yn cael ei asesu gan ddarllenydd allanol lle bo angen (os nad yw'r Gyfnewidfa yn gyfarwydd â gwaith y cyfieithydd, er enghraifft).

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Hyd at 100% o dâl y cyfieithydd.

Sut mae ymgeisio?

Dadlwythwch y ffurflen gais, os gwelwch yn dda, ac wedi ei llenwi, ei hanfon at Swyddog Grantiau Cyfieithu, Sharon Owen: sho2@aber.ac.uk

Mae croeso i chi gysylltu â'r Gyfnewidfa os bydd unrhyw gwestiynau gennych am lenyddiaeth Cymru yn gyffredinol, neu os am drafod eich prosiect cyfieithu. Byddwn yn falch os gallwn fod o gymorth.

Pryd mae'r grant yn cael ei dalu?

Telir y grant i'r cyhoeddwr wedi i'r Gyfnewidfa dderbyn chwe chopi cyfarch o'r cyfieithiad cyhoeddiedig yn ogystal â thystiolaeth fod y cyfieithydd wedi ei dalu yn ôl amodau'r cytundeb. Mae hawl gan y Gyfnewidfa i beidio â thalu'r grant os na chyflawnwyd amodau'r cytundeb.

Amodau

Caiff y grant cyfieithu ei dalu yn ei grwnswth ar ôl i'r cyhoeddwyr gyflawni'r amodau canlynol:

 • Ni ellir dyfarnu grant yn ôl-syllol;
 • Rhoddir grantiau at gostau cyfieithu yn unig, nid at gostau cynhyrchu;
 • Rhaid cyhoeddi'r canlynol, ynghyd â logo'r Gyfnewidfa, ar un o dudalennau cyntaf pob argraffiad: 'Cyhoeddwyd â chymorth ariannol Cyfnewidfa Lên Cymru / Published with the financial support of Wales Literature Exchange';
 • Rhaid argraffu enw'r cyfieithydd yn glir naill ai ar glawr neu ar dudalennau cyntaf y llyfr;
 • Rhaid anfon prawf fod y cyfieithydd wedi ei dalu yn ôl manylion y cytundeb a ddarparwyd gyda'r cais am grant cyfieithu;
 • Rhaid anfon deg copi cyfarch at y Gyfnewidfa.
 • Lle bo enwau, geiriau neu ymadroddion Cymraeg yn ymddangos yn y cyfieithiad, cyfrifoldeb y cyhoeddwr yw gwneud yn siwr eu bod wedi eu sillafu yn gywir;
 • Cyfrifoldeb y cyhoeddwr yw gwneud yn siwr fod y llyfr wedi ei gynhyrchu a'i ddylunio i safon dderbyniol.
 • Rhaid cyhoeddi'r llyfr o fewn 30 mis i ddyddiad dyfarnu'r grant cyfieithu.

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, possit apeirian iudicabit ex vix. Vel cu nemore partiendo. Fugit harum rationibus eu vel, primis tacimates no usu. Mea eu suas deserunt repudiare, quis dicam philosophia ea eos, his et dolorem quaestio. An putent graecis sententiae sea.

Est stet partem appetere id, omnes ubique denique cu vis, rebum tempor at sea. Melius legimus rationibus mea an, porro ceteros molestiae vis cu, sanctus perfecto at sea. Novum decore tamquam eos at, sale vitae vis ea. Tantas periculis sea in, et dicat labore eum. Eum sumo homero suscipiantur id, sumo liber nominati nec an, feugait singulis delicata in mei. Id altera aperiri pro, hinc ludus scribentur at vis, ad sit deseruisse expetendis. Id per saperet docendi.

Sed impedit inimicus te, quando inciderint sea no, enim rebum vituperatoribus ad sit. Qui in quot nonumy detraxit, at per appareat mnesarchum. In viris pertinax ius. Per cibo exerci ex, in mel nullam mollis verear. Mea nostro eleifend euripidis ut, ut putent similique mei.

Pri te nonumy dolorem, primis delicata an eam. Vel te utinam disputationi. Vim ex dicit volumus delicata, tempor hendrerit eu vis, no nam errem doctus adolescens. In fugit nominavi quaestio vel, ex mel posse adipiscing.

Indoctum torquatos his te, est cu alia noluisse legendos. Te quo labore inermis, est numquam volumus an, est at veniam adipisci. Duo in animal consequat honestatis, has ne soluta aeterno alterum. Duis vidisse qualisque qui ut, vix autem ignota discere id, atqui dignissim sea at. Cu vidisse repudiandae eos. Cu quo legere postea.

Lorem ipsum dolor sit amet, possit apeirian iudicabit ex vix. Vel cu nemore partiendo. Fugit harum rationibus eu vel, primis tacimates no usu. Mea eu suas deserunt repudiare, quis dicam philosophia ea eos, his et dolorem quaestio. An putent graecis sententiae sea.

Est stet partem appetere id, omnes ubique denique cu vis, rebum tempor at sea. Melius legimus rationibus mea an, porro ceteros molestiae vis cu, sanctus perfecto at sea. Novum decore tamquam eos at, sale vitae vis ea. Tantas periculis sea in, et dicat labore eum. Eum sumo homero suscipiantur id, sumo liber nominati nec an, feugait singulis delicata in mei. Id altera aperiri pro, hinc ludus scribentur at vis, ad sit deseruisse expetendis. Id per saperet docendi.

Sed impedit inimicus te, quando inciderint sea no, enim rebum vituperatoribus ad sit. Qui in quot nonumy detraxit, at per appareat mnesarchum. In viris pertinax ius. Per cibo exerci ex, in mel nullam mollis verear. Mea nostro eleifend euripidis ut, ut putent similique mei.

Pri te nonumy dolorem, primis delicata an eam. Vel te utinam disputationi. Vim ex dicit volumus delicata, tempor hendrerit eu vis, no nam errem doctus adolescens. In fugit nominavi quaestio vel, ex mel posse adipiscing.

Indoctum torquatos his te, est cu alia noluisse legendos. Te quo labore inermis, est numquam volumus an, est at veniam adipisci. Duo in animal consequat honestatis, has ne soluta aeterno alterum. Duis vidisse qualisque qui ut, vix autem ignota discere id, atqui dignissim sea at. Cu vidisse repudiandae eos. Cu quo legere postea.

Lorem ipsum dolor sit amet, possit apeirian iudicabit ex vix. Vel cu nemore partiendo. Fugit harum rationibus eu vel, primis tacimates no usu. Mea eu suas deserunt repudiare, quis dicam philosophia ea eos, his et dolorem quaestio. An putent graecis sententiae sea.

Est stet partem appetere id, omnes ubique denique cu vis, rebum tempor at sea. Melius legimus rationibus mea an, porro ceteros molestiae vis cu, sanctus perfecto at sea. Novum decore tamquam eos at, sale vitae vis ea. Tantas periculis sea in, et dicat labore eum. Eum sumo homero suscipiantur id, sumo liber nominati nec an, feugait singulis delicata in mei. Id altera aperiri pro, hinc ludus scribentur at vis, ad sit deseruisse expetendis. Id per saperet docendi.

Sed impedit inimicus te, quando inciderint sea no, enim rebum vituperatoribus ad sit. Qui in quot nonumy detraxit, at per appareat mnesarchum. In viris pertinax ius. Per cibo exerci ex, in mel nullam mollis verear. Mea nostro eleifend euripidis ut, ut putent similique mei.

Pri te nonumy dolorem, primis delicata an eam. Vel te utinam disputationi. Vim ex dicit volumus delicata, tempor hendrerit eu vis, no nam errem doctus adolescens. In fugit nominavi quaestio vel, ex mel posse adipiscing.

Indoctum torquatos his te, est cu alia noluisse legendos. Te quo labore inermis, est numquam volumus an, est at veniam adipisci. Duo in animal consequat honestatis, has ne soluta aeterno alterum. Duis vidisse qualisque qui ut, vix autem ignota discere id, atqui dignissim sea at. Cu vidisse repudiandae eos. Cu quo legere postea.

Lorem ipsum dolor sit amet, possit apeirian iudicabit ex vix. Vel cu nemore partiendo. Fugit harum rationibus eu vel, primis tacimates no usu. Mea eu suas deserunt repudiare, quis dicam philosophia ea eos, his et dolorem quaestio. An putent graecis sententiae sea.

Est stet partem appetere id, omnes ubique denique cu vis, rebum tempor at sea. Melius legimus rationibus mea an, porro ceteros molestiae vis cu, sanctus perfecto at sea. Novum decore tamquam eos at, sale vitae vis ea. Tantas periculis sea in, et dicat labore eum. Eum sumo homero suscipiantur id, sumo liber nominati nec an, feugait singulis delicata in mei. Id altera aperiri pro, hinc ludus scribentur at vis, ad sit deseruisse expetendis. Id per saperet docendi.

Sed impedit inimicus te, quando inciderint sea no, enim rebum vituperatoribus ad sit. Qui in quot nonumy detraxit, at per appareat mnesarchum. In viris pertinax ius. Per cibo exerci ex, in mel nullam mollis verear. Mea nostro eleifend euripidis ut, ut putent similique mei.

Pri te nonumy dolorem, primis delicata an eam. Vel te utinam disputationi. Vim ex dicit volumus delicata, tempor hendrerit eu vis, no nam errem doctus adolescens. In fugit nominavi quaestio vel, ex mel posse adipiscing.

Indoctum torquatos his te, est cu alia noluisse legendos. Te quo labore inermis, est numquam volumus an, est at veniam adipisci. Duo in animal consequat honestatis, has ne soluta aeterno alterum. Duis vidisse qualisque qui ut, vix autem ignota discere id, atqui dignissim sea at. Cu vidisse repudiandae eos. Cu quo legere postea.

I drefnu cyfarfod gyda'r Gyfnewidfa yn un o ffeiriau llyfrau'r hydref, cysyllter â ni drwy post@waleslitexchange.org

Mae'r Gyfnewidfa wedi ei lleoli yn adeilad Parry-Williams, ar brif gampws Prifysgol Aberystwyth, drws nesaf i Ganolfan y Celfyddydau, ac yn edrych i lawr dros fae Ceredigion. Rydym yn rhannu ein swyddfeydd gyda Llenyddiaeth ar draws Ffiniau a phrosiectau eraill amlgyfryngol Sefydliad Mercator. Maes o law, bydd ein llyfrgell o gyfieithiadau yn agored - trwy drefniant - i gyfieithwyr, i ymchwilwyr a'r cyhoedd. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd o fewn tafliad carreg.

 

Cyfnewidfa Lên Cymru
Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant
Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm aTheledu
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth SY23 3AS

T +44 (0)1970 622 544
Ff +44 (0)1970 621 524

post@waleslitexchange.org

 

Map

Yn flynyddol bu'r Gyfnewidfa yn curadu casgliad o ffilmiau sy'n rhoi sylw i rai o awduron ein Cwpwrdd Llyfrau. Mae'r ffilmiau wedi eu creu yn arbennig gan Sara Penrhyn Jones, sy'n enillydd gwobr BAFTA ac yn gyn aelod o dîm y Gyfnewidfa. Mae wrthi'n gweithio ar ddwy ffilm newydd gyda ni: Gwyneth Lewis a Patrick McGuinness. Mae Sara ar hyn o bryd yn Uummannaq Polar Institute yn yr Ynys Werdd, yn gweithio ar brosiect ffilm gyda rhewlifegwyr rhyngwladol. Mae'r prosiect yn archwilio'r ffyrdd y mae toddiant rhewlif yn cael ei fesur a goblygiadau newid hinsawdd ar ddiwylliant cymuned leol. 

Yn ogystal â'n ffilmiau, rydym hefyd wrthi'n golygu ffeiliau sain sy'n rhoi sylw i feirdd fu'n rhan o weithdai cyfieithu a drefnwyd gan y Gyfnewidfa ar gyfer Cadwyn Awduron Celfyddydau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Prydeinig. Mae'r beirdd yn siarad am eu gwaith yng ngyd-destun eu cartref a'u cyfnod. Recordiwyd y rhain ar lan afon yn y Gowry Arts Institute uwchben Trivananthapuram yn Kerala.

Cymerwch olwg ar ein galeri am ddelweddau o blith rhai o'n gweithgareddau mwyaf diweddar.

 

Cyfieithu sydd wrth wraidd ein holl weithgaredd.

Mae'n Cwpwrdd Llyfrau yn rhoi sylw i ddetholiad y Gyfnewidfa o blith cyfrolau llenyddol diweddaraf Cymru. Yn ein hadran ar gyfieithiadau, cewch ddarganfod beth sydd eisoes wedi ei gyfieithu a'i gyhoeddi dros y byd. Rydym hefyd yn cefnogi cyhoeddwyr tramor gyda chronfa grantiau cyfieithu ac yn gweithio gydag awduron a chyfieithwyr mewn gweithdai cyfieithu. 

Mae'r delweddau yn y carwsél oll yn gysylltiedig ậ'n gweithgaredd. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, possit apeirian iudicabit ex vix. Vel cu nemore partiendo. Fugit harum rationibus eu vel, primis tacimates no usu. Mea eu suas deserunt repudiare, quis dicam philosophia ea eos, his et dolorem quaestio. An putent graecis sententiae sea.

Est stet partem appetere id, omnes ubique denique cu vis, rebum tempor at sea. Melius legimus rationibus mea an, porro ceteros molestiae vis cu, sanctus perfecto at sea. Novum decore tamquam eos at, sale vitae vis ea. Tantas periculis sea in, et dicat labore eum. Eum sumo homero suscipiantur id, sumo liber nominati nec an, feugait singulis delicata in mei. Id altera aperiri pro, hinc ludus scribentur at vis, ad sit deseruisse expetendis. Id per saperet docendi.

Sed impedit inimicus te, quando inciderint sea no, enim rebum vituperatoribus ad sit. Qui in quot nonumy detraxit, at per appareat mnesarchum. In viris pertinax ius. Per cibo exerci ex, in mel nullam mollis verear. Mea nostro eleifend euripidis ut, ut putent similique mei.

Pri te nonumy dolorem, primis delicata an eam. Vel te utinam disputationi. Vim ex dicit volumus delicata, tempor hendrerit eu vis, no nam errem doctus adolescens. In fugit nominavi quaestio vel, ex mel posse adipiscing.

Indoctum torquatos his te, est cu alia noluisse legendos. Te quo labore inermis, est numquam volumus an, est at veniam adipisci. Duo in animal consequat honestatis, has ne soluta aeterno alterum. Duis vidisse qualisque qui ut, vix autem ignota discere id, atqui dignissim sea at. Cu vidisse repudiandae eos. Cu quo legere postea.

Cewch yma fywgraffiadau awduron a chyfieithwyr sydd unai wedi bod yn rhan o'n Cypyrddau Llyfrau neu'n prosiectau. Awduron Silffoedd Llyfrau 2009 ymlaen sydd i'w gweld ar hyn o bryd ond fe fyddwn yn ychwanegu ein harchif dros y misoedd nesaf.

Uchod, ceir lluniau o awduron Cymru: Damian Walford Davies gan Sara Penrhyn Jones yn ystod creu ffilm Suit of Lights; potreadau'r ffotograffydd o'r Eidal, Alice Fiorilli, o Rachel Trezise a Cynan Jones, gartref yn y Rhondda ac yn Aberaeron; Joe Dunthorne, Caryl Lewis, eto wedi ei thynnu gartref ar y fferm yng Ngheredigion gan Alice Fiorilli, Dewi Prysor, Tessa Hadley a Wiliam Owen Roberts, gan Keith Morris, y ffotograffydd o Aberystwyth.

this is a test sub page!!

Trwy bori yn y penodau chwilio uwchben cewch gipolwg ar rai o'n gweithgareddau craidd sy'n cynnwys ein gwaith mewn ffeiriau llyfrau rhyngwladol a'r Cwpwrdd Llyfrau -  ffenest siop y Gyfnewidfa o gyfrolau llenyddol o Gymru i'w cyfieithu.

Rhaglen nawdd yw ein cronfa grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr tramor i gynorthwyo gyda chostau cyfieithu gweithiau llenyddol o Gymru. Gellir chwilio hefyd yn ein cronfa ddata o gyfieithiadau sydd wedi eu cyhoeddi mewn gwledydd led-led y byd.

Mae'r lluniau yn y carwsél oll yn gysylltiedig â'n gweithgaredd.

Cyffordd gyfieithu â'i chartref yn Aberystwyth yw Cyfnewidfa Lên Cymru sy'n cysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor.

Asiantaeth fechan ydym sy'n ffenest rhwng Cymru a'r byd: yn hwyluso gwerthu hawliau cyfieithu, yn gweinyddu grantiau cyfieithu ar gyfer cyhoeddwyr, yn weithdy sy'n tynnu ynghyd awduron a chyfieithwyr, yn llyfrgell o gyfieithiadau, ac yn guradur digwyddiadau llenyddol rhyngwladol.

Mae cyfieithu llenyddol yn chwarae rhan hanfodol mewn ecoleg bregus. Mae parch at bobl a'u cyd-destun yn y byd yn hanfodol wrth gyfnewid diwylliant. Rydym yn ymdrechu i deithio mewn modd ymwybodol, gan holi'n gyson pam a sut.

Cerdd o Kerala

Bu'r bardd a'r awdur Sian Northey yn cymryd rhan mewn gweithdy cyfieithu yn Kerala, India fis Mawrth.  Trefnwyd y gweithdy gan ein chwaer sefydliad, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau. ...mwy

Ein ffilmiau a delweddau


Gwyliwch fwy o ffilmiau a guradwyd yn arbennig ganddom i roi sylw i awduron ein Silff Lyfrau yma.

Y Diweddaraf

Digwyddiadau

Wales Literature Exchange at London Book Fair

Cyfnewidfa Len Cymru yn Ffair Lyfrau Llundain

Fe fydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i Ffair Lyfrau Llundain, y farchnad ryngwladol ar gyfer trafod a ...mwy

Ffair Lyfrau Frankfurt 2017

Bydd Cyfnewidfa Lên Cymru yn teithio i’r Almaen fis nesaf ar gyfer un o ddigwyddiadau pwysicaf y ...mwy

Follow us on Facebook Follow us on Twitter