Cyfryngau

Yn flynyddol bu'r Gyfnewidfa yn curadu casgliad o ffilmiau sy'n rhoi sylw i rai o awduron ein Cwpwrdd Llyfrau. Mae'r ffilmiau wedi eu creu yn arbennig gan Sara Penrhyn Jones, sy'n enillydd gwobr BAFTA ac yn gyn aelod o dîm y Gyfnewidfa. Mae wrthi'n gweithio ar ddwy ffilm newydd gyda ni: Gwyneth Lewis a Patrick McGuinness. Mae Sara ar hyn o bryd yn Uummannaq Polar Institute yn yr Ynys Werdd, yn gweithio ar brosiect ffilm gyda rhewlifegwyr rhyngwladol. Mae'r prosiect yn archwilio'r ffyrdd y mae toddiant rhewlif yn cael ei fesur a goblygiadau newid hinsawdd ar ddiwylliant cymuned leol. 

Yn ogystal â'n ffilmiau, rydym hefyd wrthi'n golygu ffeiliau sain sy'n rhoi sylw i feirdd fu'n rhan o weithdai cyfieithu a drefnwyd gan y Gyfnewidfa ar gyfer Cadwyn Awduron Celfyddydau Rhyngwladol Cymru/Cyngor Prydeinig. Mae'r beirdd yn siarad am eu gwaith yng ngyd-destun eu cartref a'u cyfnod. Recordiwyd y rhain ar lan afon yn y Gowry Arts Institute uwchben Trivananthapuram yn Kerala.

Cymerwch olwg ar ein galeri am ddelweddau o blith rhai o'n gweithgareddau mwyaf diweddar.

 

Y Diweddaraf