Fideos Awduron

Fideos gan awduron Cymreig a grëwyd yn ystod cyfnod clo Covid-19.

 

Ar adeg pan na allwn deithio, a pan fo cyfnewid llenyddol yn anoddach nag erioed, gwahoddodd Cyfnewidfa Lên Cymru awduron Cymreig i rannu darlleniadau o’u gwaith i ddarllenwyr a chyhoeddwyr pell ac agos eu mwynhau. 

Byddwn yn parhau â’r gyfres drwy ychwanegu fideos gan awduron cyfoes Cymreig a ddewiswyd i’n Silff Lyfrau, a gyhoeddir yn Ffair Lyfrau Frankfurt ym mis Hydref 2020.

Richard Gwyn on Stowaway: A Levantine Journey

Eluned Gramich on Woman Who Brings the Rain

Manon Steffan Ros on Llyfr Glas Nebo

Niall Griffiths on Broken Ghost

Richard Gwyn on The Blue Tent

Llŷr Gwyn Lewis on ‘Rhyw Flodau Rhyfel’ (Some Flowers of War)

Llŷr Gwyn Lewis on ‘Fabula’

Lloyd Markham on ‘Bad Ideas/Chemicals’

Angharad Price on O! Tyn y Gorchudd

Y Diweddaraf